Навчальний план ЗОШ І-ІІ ст с.Шершні 2019-2020 н.р.

Навчальний план
загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів  с.Шершні
Тиврівський район
Вінницька область
на 2019/2020 навчальний рік 

 

 схвалено рішенням педагогічної ради

                                         протокол від 29.08.2019 р №_1                                                                  

 

 Пояснювальна записка
до навчального плану  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  с.Шершні
 на 2019 - 2020 навчальний рік
 
 І. Загальні засади
  Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Шершні забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити  та сприяє реалізації  їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.        
Навчальний план враховує основні вимоги  Законів України:
- «Про освіту»
- «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
- постанови  Кабінету  Міністрів України  від 20.04.2011  № 462  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
- постанови  Кабінету  Міністрів України  від 21.02. 2018 № 87  «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;
- постанови  Кабінету  Міністрів України  від 23.11. 2011 № 1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
- Державних санітарних правил і норм улаштування,    утримання загальноосвітніх навчальних закладів та    організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН    5.2.008-01);
- наказу МОН України  від 21.03.2018 № 268 « Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів  закладів загальної середньої освіти»;
- наказу МОН України  від 20.04.2018 № 407 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;
- наказу МОН України  від 20.04.2018 № 405 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 Навчальний план складено:
- для 1- 2 х класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом Р.Шияна, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018  № 268 – додаток 1;
- для 3 - 4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 407 ( таблиця 1) – додаток 2
- для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 ( таблиця 1) – додаток 3.
 У загальноосвітніх класах школи І-ІІ ступенів  у 2018-2019 навчальному році навчається 50 учні,  сформовано 6 повних класів, 3класи( 3,8, 9) – індивідуальне навчання.
        ІІ. Порядок вивчення окремих предметів
  Навчальні плани 1-2, 3-4, 5-9 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яку розподілено з урахуванням матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб учнів.
 
  Навчальний план
  для учнів 1-2 класів  складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленої під керівництвом Р.Шияна та затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018  № 268.  
Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.
  для 3, 4-х класів   - відповідно до  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня,  затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018  № 407 ( таблиця 1)   відповідно до якої освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".
Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".
Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".
Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".
Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".
Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" .
Інваріантна складова навчальних планів  включає предмети, що відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від  20.04.2011 № 462 (для 1-4-х класів).
  Навчальний план для учнів 5 – 9-х класів   складено за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня,  затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018  № 405 ( таблиця 1).  Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі   вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс « Всесвітня історія. Історія України». В межах галузі «Мистецтво» музичне мистецтво та образотворче мистецтво будуть викладатися в 5-7 класах окремими курсами, у 8 та 9 класах - інтегрований курс «Мистецтво».
До варіативної складової початкових класів внесено години на курс за вибором:
«Християнська етика в українській культурі» внесено до варіативної складової  3 класу з розрахунку 1 година на тиждень з метою забезпечення формування  системи естетичних цінностей.
У варіативній складовій 1 класу передбачено 1 годину  на  вивчення мовно- літературної галузі та  збільшено години на  вивчення математики у   2,  класі (-1 година)
До варіативної складової  5, 6, 7  класів введено годину для вивчення:  «Основи християнської етики», з метою формуванння естетичних духовних цінностей
 ІІІ. Структура навчального року
 2019/2020 навчальний  рік   розпочинається у День знань - 1   вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули.