Навчальний план ЗОШ І-ІІ ст с.Шершні на 2017-2018 н.р.

                                    Пояснювальна записка

                                  до робочого навчального  плану

                       загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Шершні

                                Тиврівський район Вінницької області

                                          на 2017-2018 навчальний рік

                                         І. Загальні засади

 Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Шершні здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад », від 20.04. 2011 р № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 р. «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти », із змінами внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 776, від 23.11.2011 р. №1392 « Про затвердження нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Статуту загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с.Шершні, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.  Навчання у загальноосвітній            школі І-ІІ ст.. с.Шершні здійснюється державною мовою.

Сформована мережа класів – 6 повних та 3 неповних, де навчається 55 учнів, а саме: 1 клас- 9 учнів, 2 клас- 2 учнів, 3 клас- 7 учнів, 4 клас- 7 учнів, 5 клас- 12 учнів, 6 клас- 5 учнів, 7 клас- 7 учнів, 8 клас- 3 учнів, 9 клас- 3 учнів.

 

     Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій  листа МОН України  № 1/9-315 від 07 червня 2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та  відповідно наказу МОН України від 07.08.2015 р№855 «Про внесення змін до Типових начальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

Робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік складено:

·        для 1-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (Додаток 1 до наказу  МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р №572), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

·      для 5-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолольспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від  19.05.2014 № 664) ( для 5-7 класів Додаток 1 до наказу  МОН України від  19.05.2014 № 664, для 8-9 класів додаток 10 до наказу  МОН України від  19.05.2014 № 664 ), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

   У 2017-2018 навчальному році учні початкових класів навчатимуться за навчальними програмами, затвердженими наказами МОН України від 05.08.2016 р. №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» ( у якому затверджено зміни до програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови» для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоровя») та від 12.09.2011 р №1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Організація навчання в 5-9 класах здійснюється за новими навчальними програмами для 5-9 класів, розроблених на основі нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти( Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 р. №1392, затверджена наказом МОН України від 06.06.2012 р. №664), наказу МОН України від 07.06.2017 року №804  «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

                      ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, курси.

З метою забезпечення Державного стандарту  початкової  загальної освіти , якісного засвоєння програмового матеріалу, збільшено години на вивчення окремих предметів: 1, 3, 4 класи – українська мова – по 1 год.

Забезпечуючи реалізацію індивідуального підходу до учнів, формування системи естетичних цінностей введено курс, який реалізується навчальною програмою, затвердженою МОН України:»Християнська етика в українській культурі» для учнів 1, 3, 4 класів, автори Ігумен Лонгин (Чернуха), Е.В.Белкіна (по 1 годині); та програмою «Основи християнської етики» для учнів 5-7 класів, рекомендованою МОН України (ЛИСТ 8/1-2 від 29.06.2006р.), автори Т. Борщевський, В.Жуковський (по 1годині). З метою забезпечення Державного стандарту  базової загальної освіти, якісного засвоєння програмового матеріалу, збільшено години на вивчення окремих предметів: 5 клас –англійська  мова – по 1 год.  Предмети інваріантної  складової, які не мають повної кількості годин, в 2017-2018 навчальному році будуть викладатися за розкладом .

 

 ІІІ.Структура навчального року

 

Відповідно до ст. 16  Закону України «Про загальну середню освіту» 2017-2018 навчальний рік  розпочинається 1 вересня святом – День знань.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр- 1 вересня -  29   грудня

ІІ семестр-   15  січня –   25  травня

   Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні- 30 жовтня – 06 листопада

зимові- 30 грудня – 12 січня

весняні-  26 березня – 30 березня

 Державну підсумкову атестацію для учнів  початкової, основної школи передбачається провести  відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 р. №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р № 157/26602.

                              ІV. Режим роботи школи

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний навчальний тиждень.

Початок занять о 8 годині 30 хвилин.

Тривалість уроків:1 клас- 35 хвилин

 2 клас - (індивідуальне навчання)

 3-4 класи- 40 хвилин,

 5-9 класи – 45 хвилин.

Різниця в часі навчальних годин 1,3класів компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Тривалість перерв: 2 великих по 20 хвилин, решта - 10 хвилин.