Звіт директора школи перед громадськістю 2017-2018 н.р.

1. Загальні відомості про навчальний заклад:

·        повна назва навчального закладу: загальноосвітня  школа І-ІІ ст. с.Шершні

·         форма власності: комунальна

·         юридична адреса навчального закладу:  вул.Миру, 2, с.Шершні, Тиврівський район, Вінницька область, 23304

·         мова виховання та навчання: українська

·         кількість класів, місць за проектом: 9, учнів може навчатися 120

·         кількість учнів у навчальному закладу 59

Загальноосвітня школа

Усього у навчальному закладі

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

1–4 класи

5–7 класи

8–11 (12) класи

1–11 (12) класи

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

К-сть класів

К-сть учнів

       3+ 1 інд.

     26

       3

   23

2 інд

 7

Усього класів школи:  6 + 3 інд

Усього класів: 0

Усього учнів школи: 56

Усього учнів: 0

Середня наповнюваність: 6

Середня наповнюваність: 0

 

·        рух учнів протягом навчального року:

Класи

1

2

3

4

Усього

5

6

7

8

9

Усього

Разом

Кількість учнів на початок нового навчального року

9

2

7

7

25

12

5

7

3

3

30

55

Прибуло учнів

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

Вибуло учнів

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

Кількість учнів на кінець навчального року

10

2

7

7

26

11

5

7

4

3

30

56

·        режим роботи навчального закладу

Встановлено такий час початку робочого дня для нижчезазначених категорій працівників школи:

·        для обслуговуючого персоналу, чергових учителів та чергового від дирекції – 8:00 год;

·        для педагогічних працівників, що мають перші уроки – 8:15 год;

·        визначено час завершення робочого дня (з 1годиною обідньої перерви) для обслуговуючого персоналу – 17:00 год;

·         для адміністративного персоналу ненормований робочий день із обов’язковою реєстрацією часу закінчення роботи у книзі відпрацьованого часу.

2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

На території навчального закладу розміщено  та облаштовано  приміщення: навчальний          заклад, їдальня,  теплопункт.

Навчальний заклад розміщено в приміщенні, яке є пристосованим до організації освітнього процесу. В навчальному закладі облаштовано 9  навчальних кімнат, з них 4 – початкова школа, 5 – основна, бібліотека, підсобне приміщення для зберігання матеріальної бази з біології, хімії, природознавства, географії, історії, кабінет директора.  В навчальному закладі облаштовано внутрішню вбиральню для дівчаток і хлопчиків.  Усі навчальні кімнати, відповідно акту-дозволу  готовності навчального закладу до навчального року, відповідали нормам сангін вимог та охороні праці.  Районною комісією по  перевірці  готовності навчального закладу до навчального року приміщення  їдальні, теплопункту , навчального закладу було визнано як такими, що відповідають нормам охорони праці та сангін вимогам.

   В 2017- 2018 н.р.  сільською радою  було виділено кошти на організацію гарячого харчування  у сумі 22 тисячі, закуплено подарунки першокласникам в кількості 9 штук, закуплено новорічні подарунки в кількості 54 штуки , придбано ноутбук, підведено інтернет з проплатою на рік. За кошти  районного депутата С.В.Малюти придбано проектор та  7 плафонів та відповідно енергозберігаючих ламп. За рахунок бюджету придбано  глибинний насос, в процесі демонтаж неробочого насосу та монтаж  нового, придбано   5 плафонів та відповідна кількість енергозберігаючих ламп.

    На даний момент розпочинається підготовка до нового навчального року 2018-2019,  проводиться ремонт  теплового господарства. Наданий час манометри - 3 шт, термометри- 4 шт, сигналізатор «Лелека» проходять перевірку на відповідність нормам ДСТУ.  Батьками  розпочато проведення поточного ремонту навчальних кімнат власними будівельними матеріалами.

    

3. Кадрове забезпечення навчального закладу:

·        кількісний склад працівників навчального закладу    

Усього педагогічних працівників

           17

З них:

 

·         учителів

          16

·         практичних психологів

          0

·         педагогів-організаторів

          1

·         керівників гуртків

          0

Усього обслуговуючого персоналу

           7

Усього працівників

          24

З них працює за сумісництвом

           1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Якісний склад працівників навчального закладу 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

 

 

молодший спе

ціаліст

бакалавр

спеціаліст

магістр

Спе

ціаліст

Спеціаліст по вищому тарифному розряду

спеціаліст другої категорії

спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

старший учитель

учитель-методист

вихователь-методист

практичний психолог — методист

педагог-організатор — методист

Кількість педагогічних працівників

3

0

14

0

3

1

2

9

2

0

0

0

0

0

 

·        проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації:

   У І семестрі 2017-2018 н.р. учитель історії та правознавства Рябець В.О. проходив курси  підвищення кваліфікації у Вінницькому комунальному навчальному закладі «ВАНО»  на очних курсах за програмою підвищення кваліфікації учителів історії та правознавства, опрацював навчальний план 144 годин за модулями  та захистив випускну роботу «Сучасні технології викладання історії».

Курсова перепідготовка  педагогічних працівників здійснювалась у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли :

1.     вчителі  для роботи в умовах Нової української школи:

-    вчитель початкових класів Корнієнко Т.Г, яка навчатиме учнів першого класу у 2018/2019 навчальному році  

-    заступник директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи Шакаєва Н.В. ( частково- очно-заочна форма) 

-    вчитель англійської мови Доробало Л.М, яка навчатиме учнів першого класу у 2018/2019 навчальному році ( частково- очно- заочна форма).

2.     Вчителі, що підлягають черговим курсам, згідно графіка відділу освіти:

-         вчитель хімії  Козак Г.І.(частко- очно-заочна форма);

-         вчитель англійської мови Доробало Л.М.  

·        керівник навчального закладу :Єфімчук Людмила Іванівна, вища освіта, 21 років педагогічного стажу, на посаді директора школи 14 років.

·        заступник директора навчального закладу: Шакаєва Наталія Володимирівна, вища освіта, 2 2 рік педагогічного стажу, 5 роки на посаді заступника директора.  

4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

·       пріоритетні напрями роботи:  Медичне обслуговування в навчальному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Основним напрямками шкільного колективу в цілому є удосконалення форм фізичного виховання та підвищення рухової активності учнів, профілактика хвороб і корекційні заходи, валеологічне навчання та виховання дітей та батьків, превентивне виховання (запобігання шкідливим звичкам, створення безпечного освітнього середовища).  В основі формування в учнів вмінь берегти своє здоровя лежить позитивна мотивація на здоровий спосіб життя.

·        співпраця з територіальними медичними установами: Медичне обслуговування дітей школи забезпечує Сутиськівська  амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги. У школі працює медична сестра, яка здійсню контроль  за своєчасним медичним обстеженням дітей, здійснює обстеження учнів на педикульоз, веде журнал реєстрації огляду, проводить профілактичні щеплення відповідно графіку, здійснює  медико-педагогічний  контроль за фізичним навантаженням учнів на уроках фізичної культури.

·        медичні огляди учнів:

 Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів  здійснено  у березні місяці та  буде проводитись на літніх канікулах за рекомендацією окремих лікарів  у центральній районній лікарні у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.

За підсумками медичного огляду 2017-2018 навчального року до основної групи віднесено- 44 учнів, до підготовчої -10, спец.мед.групи- 12

·        система зміцнення здоров’я учнів

Медична служба навчального закладу виконує  завдання:

-         проводяться обовязкові профілактичні медичні огляди дітей із висновком про стан здоровя дітей, визначенням групи для занять фізичною культурою;

-         проводиться профілактичні щеплення згідно з Календарем щеплень після лікарського огляду;

-         здійснюється профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;

-         надання першої та невідкладної медичної допомоги;

-         організація госпіталізація учнів за наявності показань та інформування про це батьків або, які їх замінюють.

·        оздоровчо-профілактична робота

Просвітницько-профілактична діяльність серед учнів у навчальному закладі забезпечується проведення тренінгів, індивідуальних та групових бесід для учнів, спрямованих на розвиток навичок контролю і самоконтролю, ефективного спілкування, розв'язування конфліктів, співпраця зі службами, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров'я.

Учителі залучають учнів до  проектної діяльності. Колективні проекти  «Крокуємо здоровими», «Збережи себе сам»: переходячи від першого до наступних класів все більше школярі усвідомлюють важливість для них процесу прийняття рішень і значення етапів та кроків на кожному віковому рівні та протягом Тижнів безпеки життєдіяльності (листопад, квітень), місячнику цивільного захисту, Місячника боротьби з туберкульозом.

·        пропаганда здорового способу життя:

   Впровадження   елементів Школи сприяння здоров’ю спря­мована на творчу співпрацю колекти­ву вчителів, батьків та учнів школи, формування освітнього простору «дитина—батьки—вчителі—соціум». Результатом є реальні досягнення школярів у спорті, підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їхньо­го фізичного розвитку, бажання ви­пускників пов'язати своє майбутнє з фізичною культурою та спортом.   Саме оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні з інноваційними освітні­ми технологіями дозволила досягти очікуваного результату: сформувати гармонійно розвинену, конкуренто­спроможну особистість, здатну до самореалізації.

Робота навчального закладу з формування в учнів вміння збереження здоровя, виховання навичок безпечної поведінки дає позитивні результати:

- відсутність збільшення хронічних хвороб за період навчання;

- знизився рівень інфекційних захворювань;

- гармонійне й своєчасне задоволення потреб фізичного розвитку сприяє духовному оздоровленню та в складній життєвій ситуації вчить школяра робити правильний вибір;

- негативне ставлення учнів до шкідливих звичок;

5. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

·        назва організації, що постачає продукти харчування

Відповідно наказів відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації  про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з метою забезпечення якісним харчуванням  учнів  продукти харчування замовлялись постачальникам, які були  визначені шляхом проведення тендеру через систему «Прозоро» - ПП Гавриш К.А., ФОП Продан Олена Сергіївна, ФОП Велика Олена Василівна, ТОВ  Вінпродтрейд. Вартість харчування складає 10 грн.

·        наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання:  Холодильне обладнання наявне, в задовільному стані.

·        кадрове забезпечення харчоблоку : обов’язки кухаря виконує Безтелесна Раїса Євгенівна

·        кількість разів харчування: одноразове

·        забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій:

В 2017-2018 н.р. гарячим харчуванням охоплено усіх учнів, в кількості 56 учнів за рахунок коштів державної субвенції( пільгова категорія- діти під опікою – 1( Бортков Андрій ), районної ради, сільської ради.

·        наявність приписів санітарно-епідеміологічної служби, виконання цих приписів: усунено недоліки-  придбано миючі засоби та здійснено демонтаж плафонів, згідно припису дерджаудитслужби.

6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

·        форми роботи з педагогічними працівниками:

   Згідно з річним планом роботи школи у 2017 - 2018 н. р. педагогічний  колектив продовжував працювати над методичною темою «Використання сучасних  освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника».

    Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Тиврівської РДА, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ школи  від 31 серпня 2017 року «Про структуру  та організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017-2018 навчальному році».

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

1.Самоосвіта вчителів.

2. Атестація і творчі звіти педагогів.

3. Курсова перепідготовка;

4.Участь у роботі предметних тижнів та нарад

5. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

6. Проведення районних семінарів (основи здоровя – грудень 2017р., потрапив у десятку кращих методичних заходів відділу освіти, вихователі ГПД – квітень 2018 р.).

7. Робота шкільних методичних обєднань

8. Проведення нарад при директору та педагогічних рад

 

   

      -робота з молодими спеціалістами

Протягом   2017-2018 н.р.  робота з молодими спеціалістами була припизупинена, оскільки молодий спеціаліст, учитель музичного мистецтва Антонова Т.О. перебуває у декретній відпустці.

·        підвищення фахового рівня педагогічних працівників

   Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів (між курсові форми роботи) - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

 У зв’язку з запровадженням Державного стандарту початкової освіти та її реформуванням, учителі освітнього закладу частково пройшли он-лайн курси для учителів початкової школи «Нова українська школа» на платформі «Едера» ( Корнієнко Т.Г, Доробало Л.М., Шакаєва Н.В,) та проходять очно-заочні курси при ВКНЗ «ВАНО».

  Успішно пройшли онлайн-курс «Вчимося жити разом» та отримали відповідні сертифікати (в кількості 30 академічних годин) учителі, що викладають курс основ здоров’я: Григорук Т.Я., Морозова І.С., Корнієнко Т.Г., Шакаєва Н.В., Демкова Н.В..Отримала сертифікат щодо успішного проходження онлайн курсів «Основи здоров’язбереежувальної компетентності» (60 академічних годин) та «Критичне мислення для освітян»( 30 академічних годин) Шакаєва Н.В.

  Пройшов курс навчання при ВКНЗ «ВАНО» учитель історії Рябець В.О.  для творчо працюючих освітян області за програмою «Школа інтерактивного навчання освітян області» за програмою навчального спецкурсу «Використання геополітичного підходу для удосконалення професійної компетентності учителів історії та профілактики насильства та ксенофобії» (9 академічних годин).

  На базі школи працювало п’ять методичних об’єднання: початкових класів (керівник Мельник Г.Д.), природничо- математичного циклу (керівник Луків О.Р.), суспільно-гуманітарного циклу (керівник Доробало Л.М.), туристсько-краєзнавчого напрямку (керівник Гунько Л.В.), класних керівників (керівник Корнієнко Т.Г.).

  Аналіз протоколів засідань ШМО дозволяє зробити висновок про їх підготовку, актуальність питань та результативного впливу на якість організації освітнього процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників

   На базі освітнього закладу   проведено:

-         23 листопада  районний семінар учителів основ здоровя  «Формування в учнів соціальної та життєвої компетентності на основі засвоєння способу життя», який увійшов у десятку кращих методичних заходів району;    

-          24 квітня   районний семінар вихователів групи продовженого дня «Організація роботи групи продовженого дня  в контексті «Нова українська школа». Мета  зустрічі: сприяння розвитку професійної та творчої активності педагога- вихователя, поширення шляхів підвищення творчого потенціалу, пошуково-дослідницької діяльності вихователя групи продовженого дня  в умовах Нової української школи.

 

·             використання сучасних наукових психолого-педагогічних

досягнень, інноваційних технологій під час проведення навчально-виховного процесу

             Учителі школи ефективно організовують освітній  процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет Стратегія сучасної освіти полягає в тому, щоб дати можливість усім без винятку учням виявити свої таланти і творчий потенціал, перетворилася на процес безперервного розвитку особистості. Наразі  чимало уваги учителі школи надають інноваційним освітнім технологіям.  Використання різних сучасних освітніх технологій ( технологія розвитку навички читання і письма «Щоденник вражень»- Григорук Т.Я., ІКТ- Корнієнко Т.Г., Мельник Г.Д., Шакаєва Н.В., Доробало Л.М., Луків О.Р., технологій розвитку критичного мислення- Корнієнко Т.Г., Морозова І.Г., Захарчук Л.Г., Григорук Т.Я., Шакаєва Н.В., Мельник Г.Д., технологій створення проблемних ситуацій- Рябець В.О. Луків О.Р.,  метод проектів- Демкова Н.В., Морозова  І.С., Мельник Г.Д., Корнієнко Т.Г., метод проблемного викладу- Луків О.Р., Рябець В.О., Захарчук Л.Г.) дозволило оптимізувати освітній процес, забезпечило право кожного учня на самостійний вибір рівня навчання, наявності  постійного зворотнього зв’язку в системі «учитель – учні».

·        виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду

   З метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення якості   освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового педагогічного досвіду 18 травня 2018  року  педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІ ст с.Шершні долучився  до фестивалю LEAD FEST  В.О. Сухомлинського  «Педагогічна

 спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело ідей Нової української школи» та пройшли педагогічні читання  «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського».  

   

·        робота з обдарованими учнями

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри і конкурси, з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, та з метою створення умов для пошуку підтримки і розвитку талановитих учнів в закладі освіти налагоджена система роботи з обдарованими учнями.

   Педагогічний колектив протягом року здійснював належну роботу для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями базовими загально навчальними уміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації.

    Удосконалити освітній  процес з обдарованими дітьми, допомагають різні активні сучасні форми роботи: предметні тижні, конкурси, олімпіади.

На базі закладу було організовано  роботу 5 гуртків: «У світі фантазій» (керівник Мельник Г.Д.), «Витоки»(керівник Захарчук Л.Г.- припинив роботу з ІІ семестру), «Паросток»( керівник Козак Г.І.), «Виготовлення сувенірів» (гурток БДЮТ, керівник Демкова Н.В., «Шершуни» (керівник Рябець В.О)– добровільні засади .

   Важливе місце в освітньому процесі займає спортивно-масова робота. Традиційними є шкільні спортивні свята, квести.

  Результативністю роботи педагогічного колективу, кожного вчителя є рівень навчальних досягнень учнів в урочній та позаурочній роботі.

  За підсумками навчального року якісний показник знань учнів становить  56.81% . Високий рівень навчальних досягнень мають 4 учнів (09.09 %), достатній - 21   учнів (   47.72%), середній - 18  учнів ( 40.90%), початковий – 0

Традиційним стало проведення шкільного туру Всеукраїнських предметних олімпіад. За наслідками І етапу до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  було допущено : Сабан М. – українська мова та література, Всеукраїнський конкурс мовознавців ім.. П.Яцика, Муляр В. – українськам мова і математика, Кулібабчук В. – математика. Нажаль, жоден учень освітнього закладу не зайняв призового місця у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

·        Виховна робота 

Виховна робота в загальноосвітній школі І-ІІ ст. с .Шершні протягом 2017-2018 н.р. була спрямована на виконання завдань, поставлених законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування, загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження  насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови тощо.

   Виховна робота в  2017-2018 навчального року була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі,  мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

   Система виховної роботи  загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с.Шершні передбачала: щотижневе планування позаурочної виховної роботи, організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської молоді, організацію учнівського врядування, розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі, залучення обдарованої молоді до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно – просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи в закладі освіти,  систему сімейного виховання, контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею.

   Виховна робота в  навчальному закладі протягом 2017-2018 н.р.    здійснювалась відповідно до виховної програми навчального закладу «Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ».  

          Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника,  надання їм кваліфікованої допомоги. Так, із метою  реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист на всебічний розвиток особистості на засіданнях педради та МО класних керівників  розглядалися питання щодо роботи згідно з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/ 577 від 19.08.2014 року «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», МОН України, молоді та спорту України № 1/9-118 від 17.02.2014 року «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді»,  Закону України «Про охорону дитинства», «Про стан профілактичної роботи з учнями, схильними до правопорушень, та запобігання розповсюдження наркоманії, СНІДу в учнівському середовищі», обговорювалися питання щодо профілактики дитячого травматизму,

       Процес управління шкільним колективом розглядається як багаторівневий процес, і значна роль належить органам учнівського врядування, які мають  відчувати себе важливим компонентом виховної системи. Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя школи діти оволодівають демократичною культурою.   З метою демократизації управління школою, працював учком  на чолі з педагогом – організатором Захарчук Л.Г та учнем 8 класу Дібровою О., які входять до складу районного парламенту і є активними учасниками районних заходів.  Так на форумі патріотичних сил  Тиврівщини «Ми - українці» Діброва О.     представляв результати роботи за темою «Механізм впровадження національно-патріотичного виховання в навчальному закладі с.Шершні».                          .

        Реалізація основних напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу  розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. Особливо слід відзначити відповідальне ставлення до планування роботи класних керівників 1класу- Морозовою І.С, 2-3 класів Корнієнко Т.Г., 4 класу Мельник Г.Д., 5 класу Козак Г.І.

       На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до пропуску занять без поважних причин. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в підрозділу поліції.

               Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану школи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних  заходів: День Знань, День козацтва, день святого Миколая, новорічне свято, свято жінки, свято Останнього дзвоника. Це дало змогу  залучити майже  всіх учнів до різноманітних видів діяльності під час  підготовки та проведенні будь-якого заходу. До організації та проведення заходів залучаються  батьки, які  шиють  костюми,  допомагають в організації заходів тощо

  З метою організації змістовного дозвілля учнів, їх творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку організовано роботу щодо залучення учнів до  занять в шкільних гуртках, які дають змогу виявити творчі здібності учнів.  Зокрема, з метою організації повноцінної роботи, гуртків було складено графік занять гуртків, проведене планування роботи згідно державних  програм,  проведено набір учнів до гуртків, оформлено документацію гуртків.

   Заняття гуртків : декоративно-ужиткового напрямку  « У світі фантазій» (на бюджетній основі), керівник гуртка Мельник Г.Д., декоративно-ужиткового мистецтва «Виготовлення сувенірів»(гурток ДБЮТ) керівник Демкова Н.В., формування ціннісного ставлення до природи (екологічний) «Паросток»( на бюджетній основі) Козак Г.І.,  туристсько-краєзнавчого напрямку (гуманітарного спрямування) «Літературне краєзнавство» «Витоки» ( на бюджетній основі) Захарчук Л.Г. ( І семестр), військово-патріотичного спрямування «Шершуни» керівник Рябець В.О. (на добровільних засадах)  проходили за графіком в кабінетах школи. Наповнюваність груп відповідала вимогам. Діяльність гуртків  була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції.  В планах роботи гуртків простежувалась проведення масової та суспільно-корисної роботи в школі та за її межами. В річному плані роботи школи заплановані відкриті заходи та виставки, які висвітлюватимуть роботу гуртків.    

       Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань, першочергові дії у разі  загрози вчинення терористичних та диверсійних актів.  Учні навчального закладу були нагороджені дипломами відділу освіти.

    З метою проведення комплексного розв'язання питань створення безпечних умов навчання і праці учасни­ків освітнього процесу та активізації закладу освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у період  з 23.04.2018 по 27.04.2018  пройшов тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності під девізом «Захищене і здорове покоління».  

  Серед учнів проведено міні –лекторії під рубрикою «Це повинен знати кожен!», під час яких учні поновили свої знання  про правила  поведінки у весняно- літній період.

Серед школярів пройшов конкурс творчої майстерності  на найкращий малюнок з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Перемогу отримав Славинський Д., учень 5 класу та Лінинська Софія, учениця 5 класу.

Учні молодших класів пригадали правила «Абетки безпеки» під час вікторини «Я це знаю».

Педагог-організатор Захарчук Л.Г. спільно з творчою групою підготувала тематичну лінійку «На крилах часу несеться печаль» та вихованці ГПД досліджували наслідки аварії  на Чорнобильській АЕС  під час роботи над Шоденником вражень.

Медичною сестрою Ковальчук Н.С. проведено заняття з учнями та вчителями  на тему: «Про правила надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків» на етапі підготовки до гри «Сокіл «Джура» станція «Рятівник».

Учителі- предметними нагадали учням під час інформаційних хвилинок, що 28 квітня-  Всесвітній день охорони праці.

З метою  відзначення Дня партизанської слави  організовано тематичну виставку у шкільній бібліотеці «Пам’ять про Вас у наших серцях» ( Склончак М.В.), проведено Єдину годину «22 вересня – день партизанської слави» (Захарчук Л.Г.), учні 5-9 класів переглянули презентаційні матеріали  «Партизанський рух в Україні», «Бункер в с. Гуйве Вінницької області», «Партизани. Українська патріотична історична пісня» ( класні керівники); 1-4 класи - «День партизанської слави»( вихователь ГПД).

Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 28.09.2017 №1320 «Про затвердження Плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.09.2017 №681 «Про проведення в області у 2017 році Всеукраїнського тижня права», листа Департаменту освіти і науки № 96 від 04.10.2017 р., наказу відділу освіти Тиврівської райдержадмністрації від 04.10.2017 р. №321 "Про проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права"та з метою сприяння підвищенню рівня правової культури серед дітей та підлітків шкільного віку, якісної інформованості про конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації і захисту у загальноосвітній школі І-ІІ ст. с.Шершні у період з 04 грудня по 08 грудня пройшов Тиждень права.

    Дирекцією школи був виданий наказ по школі від 06.10.2017 р. «Про проведення у 2017 році  Всеукраїнського тижня права» та затверджено План заходів проведення Тижня права у загальноосвітній школі  І-ІІ ст. с.Шершні, визначено зміст та тематику заходів, термін виконання та відповідальних.

  Відповідно до Плану заходів проведення Тижня права було проведено  учителем історії Рябцем В.О. єдиний урок «Права дитини з нагоди проголошення загальної декларації прав людини «Крокує право на планеті».

   У шкільній бібліотеці оформлено тематичну виставку бібліотекарем Склончак М.В. «Закон про мене і мені про закон»,  виставку стіннівок «Закон і ми» та конкурс малюнків «Ми презентуємо права».

  Класними керівниками проведено тематичні заходи інформаційного характеру:

-         бесіда-вікторина «Наші права» (шк. бібліотекар Склончак М.В.);

-         правовий квест «Україна -  правова держава» ( педагог-організатор Захарчук, класні керівники 3-9 класів);

-         практикум «Учись учитись»( кл. керівник 5 класу Козак Г.І.);

-         усний журнал «І дівчатко, і хлопя має право на імя» ( вихователь ГПД Григорук Т.Я.);

-         година спілкування «Що я знаю про Конвенцію ООН про права дітей» (кл.керівник 2-3 класу  Корнієнко Т.Г.);

    Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківських зборів та роботи шкільного батьківського всеобучу. Хоча ефективність цієї роботи недостатньо висока.

    Незважаючи на позитивні результати, мають місце і недоліки в роботі педколектива за  2017-2018 навчальний  рік: недостатній рівень культури поведінки учнів вдома, у школі та громадських місцях;  недостатнє залучення учнів та батьків до роботи в команді;   недостатня культура сімейно-родинних відносин; недостатній рівень соціальної активності учнів у вирішенні загально- соціальних питань. 

Проблеми, які виникли в процесі виховної діяльності: використання класними керівниками форм роботи, які не були різноманітними, переважають бесіди та усні журнали, конкурси, що є недосить ефективним у вихованні. Має бути кращою і виконавська дисципліна класний керівників. Педагогічному колективу слід звернути особливу увагу на рівень сформованості загальної дисципліни вихованців та стан виконання ними Правил для учнів – головного критерію поведінки.

 Про результативність роботи навчального закладу свідчать отримані нагороди та відзнаки:

І.Грамотою  відділу освіти нагороджено

1.       Команда ЗОШ І-ІІ стс с.Шершні за зайняте ІІІ місце у районній Спартакіаді школярів з легкоатлетичного кросу  серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у 2017-2018 н.р. школярів з настільного тенісу серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст.упенів у 2017-2018 н.р.

2.       Команду ЗОШ І-ІІ ст. с.Шершні за зайняте І місце у районній спартакіаді

3.       Команда гуртка «У світі фантазій» за зайняте ІІ місце в районному конкурсі «Майстри ори гамі» в розділі «Кусудама»

4.       Команда гуртка «Виготовлення сувенірів » за зайняте ІІ місце в районному конкурсі «Майстри ори гамі» в розділі «Кусудама»

5.       Команда гуртка «Виготовлення сувенірів» за зайняте ІІІ місце в районному конкурсі «Майстри оригамі» в розділі «Творче завдання»

6.       Команда ЗОШ І-ІІ ст. с.Шершні за зайняте ІІІ місце в конкурсі «Домашнє завдання» районного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників.

7.       Команда ЗОШ І-ІІ ст. с.Шершні за зайняте ІІІ місце в конкурсі «Плакат соціальної реклами» районного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників

8.       Рій «Шершуни» за зайняте ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Українського козацтва  «Сокіл»(«Джура») в експериментальних видах змагань

9.       Рій «Шершуни» за зайняте ІІІ місце у конкурсі «Ватра» під час районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Українського козацтва  «Сокіл»(«Джура») в експериментальних видах змагань

10.  Учня 9 класу Палагнюка Артема за зайняте І місце у районній Спартакіаді школярів з легкоатлетичного кросу  серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у 2017-2018 н.р.

11.  Учня 9 класу Палагнюка Артема за зайняте ІІІ місце у районній Спартакіаді школярів з легко настільного тенісу серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у 2017-2018 н.р.

12.  Ученицю 9 класу Березовську Дарину за зайняте ІІІ місце у районній Спартакіаді школярів з легко настільного тенісу серед загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у 2017-2018 н.р

13.  Діброву Олександра, учня 8 класу, за зайняте ІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка на краще естетичне оформлення території біля могили Данила Нечая

14.   Сабан Маряну, ученицю 7 класу, за зайняте ІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка на краще естетичне оформлення території біля могили Данила Нечая

15.  Березовську Дарину,ученицю 9 класу, за зайняте І місце в районній виставці  декоративно- ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» в номінації «Інші техніки виконання»

16.   Августинович Віталіну, ученицю 8 класу, за зайняте ІІІ місце в районній виставці  декоративно- ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» в номінації «Інші техніки виконання»

17.  Діброва Олександра, учня 8 класу, за зайняте І місце в районній виставці  декоративно- ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» в номінації «Художні вироби з бісеру»

18.   Чепка Владислава, учня 6класу, за зайняте ІІІ місце в районній виставці  декоративно- ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» в номінації «М яка іграшка»

19.  Колектив гуртка «Виготовлення сувенірів» за зайняте І місце в районній виставці  декоративно- ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» в номінації «Сувеніри та м’яка іграшка»

 

ІІ  Дипломами відділу освіти  нагороджено

1.       Лінинська Софія , учениця 5 класу, за зайняте І місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»

2.       Славинський Давид, учень 5 класу, за зайняте ІІ місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»

3.       Сабан Мар’яна, учениця 7 класу, за зайняте ІІ місце у районному істотко-краєзнавчому конкурсі «Вінниччина:славетні та визначні сторінки минулого» в номінації «Відомі особистості в історії рідного краю»

4.       Команда ЗОШ  І-ІІ ст. с.Шершні  «Блюз» за активну участь в районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», пропаганду формування, утвердження, популяризацію здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед дітей та молоді, виявлення і підтримку талановитих підлітків

 

ІІІ. Подяки відділу освіти

1.       Педагогічному і учнівському коективу ЗОШ І-ІІ ст. с.Шершні за проявленні почуття патріотизму, за любов до Батьківщини, національну свідомість і гідність, за активну участь в благодійних акціях спрямованих на допомогу учасникам бойових дій на Сході України.

2.       Голови Правління ВБФ «Серце до серця Яни Сидор колективу ЗОШ І-ІІ ст. с.Шершні за участь у проведенні ХІІІ Всеукраїнської акції «Серце до серця» та розвиток благодійності в Україні.

3.       Тиврівського районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькії області педагогу –організатору Захарчук Л.Г. за підготовку команди- учасника районного фестивалю дружин юних пожежників.

4.       Педагогу-організатору Захарчук Л.Г. за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання учнівської молоді Тиврівського району та активну  участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  Українського козацтва «Сокіл»(«Джура»).

5.       Учителю Корнієнко Т.Г. за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання учнівської молоді Тиврівського району та активну  участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  Українського козацтва «Сокіл»(«Джура»).

6.        Керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів» Демковій Н.В. за творчий сумлінний підхід до виховання підростаючого покоління.

 

7. Управлінська діяльність у навчальному закладі:

·        вивчення стану освітнього процесу

   У 2017-2018н.р. функціонування освітньої системи було спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами галузі Міністерства освіти і науки України, району, області.

Головним завданням та основними напрямами роботи школи у 2017-2018 н.р. були наступні:

·        виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;

·        пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку педагогів;

·        формування предметних компетентностей з метою їх належної підготовки до  державної підсумкової атестації

·        становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетенстності.

У 2017-2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

В 2017- 2018 н.р.  відповідно графіка внутрішкільного контролю підлягало вивченню стан викладання предметів:

І семестр – основи здоровя ( початкова школа- листопад ;)

                 - трудове навчання( основна школа - – листопад)

                 - інформатика ( основна школа  – жовтень )

ІІ семестр – українська мова ( початкова школа - березень.)

-         біологія ( основна школа - березень)

                 - українська мова і література ( основна школа – лютий).

   Стан викладання зазначених предметів та рівень навчальних досягнень учнів вважати задовільним.

  Двічі на навчальний рік здійснено контроль за рівнем читацької компетентності учнів початкової школи.

  На контролі дирекції закладу підготовка та проведення державної підсумкової атестації у 4 та 9 класах. 

Усі види контролю підлягати ґрунтовному вивченню, аналізу  та подальшому узагальненню наказами по школі.

   

·        динаміка змін навчальних досягнень учнів.

 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602,  листа МОН від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти»  листа МОН № 1/9-185 від 27.03.18 року «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році»,  рішення педагогічної ради від 30.03.2018 р. протокол №3 та з метою організованого завершення навчального року, якісної підготовки та проведення ДПА в закладі освіти

     у 4 класі з 10 по 16 травня 2018 року була проведена державна підсумкова атестація з таких предметів: математика, українська мова(інтегрований курс),  

                    Результати ДПА у 4 класі:

п/п

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів

Скла-дали ДПА

Ріень навчальних досягнень учнів

П

%

%

С

%

Д

%

В

%

 

1.

Українська мова(інтегррований курс)

7

7

0

0

0

1

 14.29

3

42.85

3

42.85

 

2.

Математика

7

7

0

0

0

   0

0

3

42.85

4

57.14

 

 

п/п

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів

Скла-дали ДПА

Ріень навчальних досягнень учнів

П

%

%

С

%

Д

%

В

%

 

1.

Українська мова

7

7

0

0

0

1

 14.29

3

42.85

3

42.85

 

2.

Математика

7

7

0

0

0

   0

0

3

42.85

4

57.14

 

 

 

Порівняно з результатами 2016-2017 навчального року, якість знань з предметів, які складали учні, якісно змінилась:

 

п/п

Навчальний предмет

Навчальний рік

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1.

Українська мова

79.1 %

60 %

91.66%

73%

2.

Математика

 74.3%

         60 %

               75 %

   85%

  

     Погіршились результати в порівнянні з 2016-2017 н.р. з української мови на 18.66, з  літературного читання на 27.3%, з математики якісний показник  на 1о% покращився.

 За підсумками навчального року якісний показник знань учнів становить  56.81% . Високий рівень навчальних досягнень мають 4 учнів (09.09 %), достатній - 21   учнів (   47.72%), середній - 18  учнів ( 40.90%), початковий – 0 .

У школі І ступеня навчаються 26 учні, з них  10 учнів - 1 клас,2 учнів - 2 клас,  3 клас -7 учнів, 4 клас – 7  учнів. На високий рівень навчальних досягнень закінчило – 2 учнів (14.28 %), достатній –  5 учнів ( 35.71%), середній – 6 учнів (42.85 %). Якісний показник навчальних досягнень становить 50 %.

Другий ступінь нараховує 30 учнів. На високому рівні навчаються – 2 учнів  ( 10 %), достатній -16 ( 50%), середній – 12 ( 40%). Якісний показник навчальних досягнень становить 60%.

 

·        динаміка  професійної компетентності педагогічних працівників

    В 2017-2018 н.р. відповідно перспективного плану атестації проатестовано учителя історії та правознавства Рябця В.О. та присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

 

8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

·        форми та види роботи з батьками

 Протягом 2017-2018 навчального року проводилася дієва робота з батьками:

- один раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори;

- чотири рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори із запрошенням вчителів – предметників, медичної сестри, соціального працівника.

   Першочерговими завданнями роботи школи з батьками були

– пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної

грамотності батьків;

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

- упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

  Робота з батьками спрямована  була на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Проведено загальношкільні батьківські збори (вересень 2016, грудень 2017), на яких розглядали питання щодо запобігання шкільного булінгу,  неформальних обєднань молоді, виконання Закону України «Про загальну середню освіту», впливу сім’ї на середовище дитини, волонтерської діяльності, формування свідомого громадянина держави.

   Традиційною формою роботи є класні батьківські збори, на яких розглянуто актуальні питання щодо виховання учнів.

 

·        форми взаємодії з різними установами, організаціями.

   Систематично фахівцем соціальної роботи Тиврівського РЦСССДМ Мусійчук О.П. проводиться профілактична робота з учнями основної школи щодо відвідування навчального закладу, вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин, насильства  у сім’ї, вчинення правопорушень та відповідальності за них.

   Мусійчук О.П. надає педагогічному колективу  допомогу в організації освітнього процесу з дітьми із соціально незахищених категорій та дітей із сімей СЖО. 

    До Дня захисту дітей працівником соціальної роботи було організовано квест «Ми-українці», під час якого діти продемонстрували свої знання кмітливість, творчість, обізнаність. Сюрпизом для учнів були солодощі.

  В навчальному закладі профілактичну роботу здійснюють працівники  районних служб, зокрема: дільничий інспектор, лейтенант поліції Тиврівського ВП Сандул Олександр ВладиславовичВ,  представник ювенальної превенції, лейтенант поліції  Тиврівського ВП Стародуб Владислав Вікторович, начальник сектору превенції Тиврівського ВП ГУНП ст. лейтенант Плетенчук Олександр Сергійович. На обліку  жодного учня навчального закладу у підрозділах поліції не поставлено. Реалізація  у навчальному закладі профілактичної програми «Школа і поліція»  спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та на формування  їхньої право свідомої поведінки, як у школі, так і поза нею. Поліцейські проводять  інформаційно-розяснювальну роботу серед учнів, учителів щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі.

   З метою попередження травматизму, збереження життя і здоров’я учнів проведено зустріч із представниками Тиврівського РС Сторожук О.В., працівниками «Вінниця збут»

  З метою профорієнтації налагоджена співпраця з професійно-технічними закладами. Представники яких, під час зустрічей,  надали учням  9 класу вичерпну інформацію про умови вступу до Іллінецького державного аграрного коледжу, професійно-технічного училища №14 селища Вороновиця, професійно-технічного ліцею ім.. Малиновського м.Гнівань .

   Частими гостями у освітньому закладі є представники органів місцевого самоврядування:  депутат районної ради Малюта Світлана Володимирівна, сільський голова Михайлова Наталія Володимирівна,  голова СФГ «Володимир» Малюта Володимир Данилович, завідуюча сільським

клубом  Ружило Тетяна Миколаївна, сільський бібліотекар Токар Тетяна Петрівна.

  Співпрацюючи з  правлінням ВБФ «Серце до серця» учнівсько-педагогічний колектив здійснює волонтерську діяльність.