Звіт директора школи перед громадскістю за 2016-2017 н.р.

1. Загальні відомості про навчальний заклад:
повна назва навчального закладу: загальноосвітня  школа І-ІІ ст. с.Шершні 
форма власності: комунальна
юридична адреса навчального закладу:  вул.Миру, 2, с.Шершні, Тиврівський район, Вінницька область, 23304
мова виховання та навчання: українська
кількість класів, місць за проектом: 9, учнів може навчатися 120
кількість учнів у навчальному закладі: 57
                            Режим роботи 
Встановлено такий час початку робочого дня для нижчезазначених категорій працівників школи:
для обслуговуючого персоналу, чергових учителів та чергового від дирекції – 8:00 год;
для педагогічних працівників, що мають перші уроки – 8:15 год;
визначено час завершення робочого дня (з 1годиною обідньої перерви) для обслуговуючого персоналу – 17:00 год;
для адміністративного персоналу ненормований робочий день із обов’язковою реєстрацією часу закінчення роботи у книзі відпрацьованого часу.
      
3. Кадрове забезпечення навчального закладу:
кількісний склад працівників навчального закладу    
 
Усього педагогічних працівників            17
З них:
учителів                                         16
практичних психологів                   0
педагогів-організаторів                   1
керівників гуртків                          0
Усього обслуговувального персоналу        7 
Усього працівників                                           24
З них працює за сумісництвом                    3
Якісний склад працівників навчального закладу: спеціаліст -4, друга кваліфікаційна категорія- 1, перша кваліфікаційна категорія- 8, вища - 1. 
проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації: 
      Захарчук Л.Г. підвищила кваліфікацію з 25.01. по 05.02.2016 року при КВНЗ «ВАНО» за категорією педагогів-організаторів. Нею було опрацьовано 108 годин  навчального плану за тематикою модулів: соціально-гуманітарний, професійний, діагностико - аналітичний.   Захистила випускну роботу на тему «Формування активної екологічної позиції школярів», презентувала   роботу навчального закладу по формуванню національно-патріотичного виховання учнів.  
   Заплановані на 2017 рік курси підвищення кваліфікації для учителя історії Рябця В.О, учителя рос. мови Захарчук Л.Г., учителя основ здоров’я Лукова О.Р.
керівник навчального закладу :Єфімчук Людмила Іванівна, вища освіта, 20 років педагогічного стажу, на посаді директора школи 13 років.
заступник директора навчального закладу: Шакаєва Наталія Володимирівна, вища освіта, 21 рік педагогічного стажу, 3 роки на посаді заступника директора.  
4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:
пріоритетні напрями роботи:  Медичне обслуговування в навчальному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Основним напрямками шкільного колективу вцілому є удосконалення форм фізичного виховання та підвищення рухової активності учнів, профілактика хвороб і корекційні заходи, валеологічне навчання та виховання дітей та батьків, превентивне виховання (запобігання шкідливим звичкам, створення безпечного освітнього середовища).  В основі формування в учнів вмінь берегти своє здоров’я лежить позитивна мотивація на здоровий спосіб життя.
співпраця з територіальними медичними установами: Медичне обслуговування дітей школи забезпечує Сутиськівська  амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги. У школі працює медична сестра, яка здійсню контроль  за своєчасним медичним остеженням дітей, здійснює обстеження учнів на педикульоз, веде журнал реєстрації огляду, проводить профілактичні щеплення відповідно графіку, здійснює  медико-педагогічний  контроль за фізичним навантаженням учнів на уроках фізичної культури.
медичні огляди учнів: 
 Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів  здійснено  у березні місяці та  літніх канікулах за рекомендацією окремих лікарів  у центральній районній лікарні у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.
За підсумками медичного огляду 2016-2017 навчального року до основної групи віднесено- 47 учнів, до підготовчої -7, спец.мед.групи- 3
система зміцнення здоров’я учнів
Медична служба навчального закладу виконує у завдання: 
- проводяться обов’язкові профілактичні медичні огляди дітей із висновком про стан здоров’я дітей, визначенням групи для занять фізичною культурою;
- проводиться профілактичні щеплення згідно з Календарем щеплень після лікарського огляду;
- здійснюється профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;
- надання першої та невідкладної медичної допомоги;
- організація госпіталізація учнів за наявності показань та інформування про це батьків або, які їх замінюють.
оздоровчо-профілактична робота
Просвітницько-профілактична діяльність серед учнів у навчальному закладі забезпечується проведення тренінгів, індивідуальних та групових бесід для учнів, спрямованих на розвиток навичок контролю і самоконтролю, ефективного спілкування, розв'язування конфліктів, співпраця зі службами, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров'я.
Учителі залучають учнів до до проектної діяльності. Колективні проекти  «Здоров’я- найцінніший скарб», «Творимо разом, діємо разом» розвитку дитини: переходячи від першого до наступних класів все більше школярі усвідомлюють важливість для них процесу прийняття рішень і значення етапів та кроків на кожному віковому рівні
пропаганда здорового способу життя:
   Впровадження   елементів Школи сприяння здоров’ю спря¬мована на творчу співпрацю колекти¬ву вчителів, батьків та учнів школи, формування освітнього простору «дитина—батьки—вчителі—соціум». Результатом є реальні досягнення школярів у спорті, підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їхньо¬го фізичного розвитку, бажання ви¬пускників пов'язати своє майбутнє з фізичною культурою та спортом.   Саме оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні з інноваційними освітні¬ми технологіями дозволила досягти очікуваного результату: сформувати гармонійно розвинену, конкуренто¬спроможну особистість, здатну до самореалізації.
Робота навчального закладу з формування в учнів вміння збереження здоров’я, виховання навичок безпечної поведінки дає позитивні результати:
- відсутність збільшення хронічних паталогій за період навчання;
- знизився рівень інфекційних захворювань;
- гармонійне й своєчасне задоволення потреб фізичного розвитку сприяє духовному оздоровленню та в складній життєвій ситуації вчить школяра робити правильний вибір;
- негативне ставлення учнів до шкідливих звичок;
5. Організація харчування учнів у навчальному закладі:
назва організації, що постачає продукти харчування
Відповідно наказу відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації від 13.01.2017 року №13 «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в ІІ семестрі 2016-2017 н.р.» з метою забезпечення якісним харчуванням  учнів  продукти харчування замовлялись постачальникам, які були  визначені шляхом проведення тендеру через систему «Прозоро» - ФОП Ковтун Лілія Петрівна, ТОВ «Фірма»Ремаса», ТОВ «ВДК ЛІДЕР»,  ФОП Велика Олена Василівна, ТОВ  Вінпродтрейд. Вартість харчування складає 8.50 грн.
наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання:  Холодильне обладнання наявне, в задовільному стані.
кадрове забезпечення харчоблоку : обов’язки кухаря виконує Безтелесна Раїса Євгенівна
кількість разів харчування: одноразове
забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій:
В 2016-2017 н.р. гарячим харчуванням охоплено усіх учнів, в кількості 58 учнів за рарахунок коштів державної субвенції( пільгова категорія- діти під опікою – 3: Бортков Андрій , Бортков Богдан, Борткова Марія), районної ради, сільської ради. 
наявність приписів санітарно-епідеміологічної служби, виконання цих приписів: відсутні
6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:
форми роботи з педагогічними працівниками:
   Згідно з річним планом роботи школи у 2016 - 2017 н. р. педагогічний  колектив продовжував працювати над методичною темою «Використання сучасних  освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника».
    Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Тиврівської РДА, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ школи  від 06 вересня 2016 року «Про організацію та структуру  методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 навчальному році».
  Методична робота була скерована по напрямках: організація контрольно-діагностичної діяльності, вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання, підвищення рівня педагогічної майстерності, створення умов до самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності, вивчення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, використання різноманітних способів та організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів, впровадження елементів екологічної освіти в навчально – виховному процесі, посилення ролі національно-патріотичного виховання.
     Методична робота була організована згідно структури: педагогічна рада, методична рада, методичних об’єднань  вчителів, семінар, педагогічні читання, не традиційні форми методичної роботи, організація і проведення предметних тижнів, проведення заходів спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів, організація роботи з обдарованими дітьми.
робота з молодими спеціалістами 
Протягом   2016-2017 н.р. було проведено ряд заходів з молодим вчителем, а саме: консультації з питань організації навчально – виховної роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації. На належному рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчитель – наставник Шакаєва Н.В., згідно з індивідуальним планом роботи з молодим вчителем складали індивідуальний план роботи молодого вчителя з урахуванням її потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків, ознайомлення з науково – методичною літературою, надавала індивідуальні консультації.
підвищення фахового рівня педагогічних працівників
   Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів (між курсові форми роботи) - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
Протягом  2016-2017 навчального року активно працювали методичні об’єднання. Діяльність  методичних об’єднань школи була спрямована на вирішення таких завдань:
забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
підвищувати рівень загальнодидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу; проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;
забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.
Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожен з них проводив засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів,   затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування між предметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.
    Протягом року   з учителями школи проводилися методичні наради, оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.
 На базі нашої школи 13 грудня   2016 року відбувся районний семінар учителів англійської мови «Форми і методи роботи на уроках іноземної мови у початковій школі. Особливості позакласної роботи». Метою семінару було вдосконалення професійної майстерності,  формування у педагогів потреби у творчості, розвиток нестандартного мислення; закріплення вміння застосовувати теоретичні знання у творчій діяльності;  спонукання педагогів до використання прийомів творчості в практичній діяльності.  Учителька англійської мови Доробало Л.М. презентувала  апробовані методичні ідей щодо викладання англійської мови у початковій школі. Заступник директора з навчально-виховної роботи Шакаєва Н.В. провела ділову гру «Творчий учитель – творчі діти» , під час якої учасники семінару мали можливість ознайомитись з новими прийомами  та техніками вивчення іноземної мови зокрема.  Учні молодших класів презентували гостям семінару гру «Чарівні капелюшки», представивши уміння виразно читати вірші англійської мовою, виконувати пісні.
   
використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій під час проведення навчально-виховного процесу
      Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій,інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.
      Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет Стратегія сучасної освіти полягає в тому, щоб дати можливість усім без винятку учням виявити свої таланти і творчий потенціал, перетворилася на процес безперервного розвитку особистості. Наразі  чимало уваги учителі школи надають інноваційним освітнім технологіям.  Використання різних сучасних освітніх технологій ( ІКТ- Корнієнко Т.Г., Мельник Г.Д., Шакаєва Н.В., Доробало Л.М., Луків О.Р., технологій розвитку критичного мислення- Корнієнко Т.Г., Морозова І.Г., Захарчук Л.Г., Григору Т.Я., Шакаєва Н.В., Мельник Г.Д., технологій створення проблемних ситуацій- Рябець В.О. Луків О.Р.,  метод проектів- Демкова Н.В., Морозова  І.С., Мельник Г.Д., Корнієнко Т.Г., метод проблемного викладу- Луків О.Р., Рябець В.О., Захарчук Л.Г.) дозволило оптимізувати освітній процес, забезпечило право кожного учня на самостійний вибір рівня навчання, наявності  постійного зворотнього зв’язку в системі «учитель – учні».
   Під час ділового навчання учні вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на підставі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брити участь у дискусіях. При цьому на уроках учителі організовують індивідуальну, парну, групову роботу, застосовують  дослідницькі проекти, рольові ігри, роботу з документами та різними джерелами інформації, використовують творчі роботи. 
  Форми інтерактивного навчання, які використовують учителі – найрізноманітніші. Наприклад, учителі початкових класів використовують навчальні ігри, рольові ігри, учителі математики, української мови, історії   - нестандартні уроки ( математичний експрес, урок –пошук, урок-міркування, урок-ринг, урок відкритих думок, урок-турнір).
Впровадження інтерактивних технологій вимагало від учителів розуміння суті моделі навчання, уміння старанно планувати свою роботу, неабиякої кількості часу. 
виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду
   З метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення якості   освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового педагогічного досвіду 27 березня 2017 року в загальноосвітній школі І-ІІ ст. с.Шершні відбулися педагогічні читання «Роздуми над «Порадами Добротворця», з нагоди  відзначала 80- річчя від дня народження великої людини, відомого педагога сучасності, народного вчителя, академіка, державного і громадського діяча, славного сина України Олександра Антоновича Захаренка. 
  Відкрила педагогічні читання Склончак М.В. – голова профспілкового комітету школи, шкільний  бібліотекар, яка розповіла про життєвий і трудовий шлях Олександра Антоновича Захаренка, його неоціненний вклад в розвиток освіти і профспілкового руху Черкащини, України.
   Директор школи Л.І.Єфімчук познайомила з  історією створення   Авторської школи О.А.Захаренка, яка стала об’єктом дослідження і для науковців, і для педагогів-практиків. Досвід Сахнівської школи є безцінним, оскільки там створено унікальну систему навчально-виховної роботи, яка і сьогодні забезпечує формування толерантної особистості школяра, сприяє розвитку здібностей кожної дитини до творчої діяльності. Авторську школу О.А.Захаренка розгядають як соціально-педагогічний проект. Доповідач розкрила присутнім   справжню велич  педагогічного і людського хисту педагога, який  любив самовіддано, натхненно працювати і був закоханий у школу, дітей, людей, свою Батьківщину. Він робив, творив добро щоденно все життя, вніс великий вклад у розвиток освіти і науки Черкащини, України.
  Його заповітні слова «Поспішайте робити добро. Духовне добро…Не припізніться!» стали  епіграфом до виступу заступника директора з навчально-виховної роботи Шакаєвої Н.В, яка розкрила концептуальні ідеї «авторської школи» О.А.Захаренка. Провела паралель використання його ідей у  сучасному навчальному закладі. 
     Про неоціненний вклад  О.А. Захаренка у вітчизняну і світову педагогіку, його спадщину  розповіла учитель початкових класів Мельник Г.Д.. Вона наголосила, що педагогічні ідеї О.А.Захаренка досліджується науковцями, його ідеї впроваджуються в педагогічну практику.  
   З повідомленнями про педагогічну спадщину О.А. Захаренка виступали:  учитель математики Луків О.Р., учитель біології В.І.Рижій «Досвід народного вчителя О.А.Захаренка – золота скарбниця педагогіки», учитель початкових класів Т.Г. Корнієнко «Система виховної діяльності в Сахнівській школі», учитель англійської мови Л.М.Доробало «Педагогіка співробітництва О.А.Захаренка», учитель історії В.О.Рябець «Науковий доробок О.А.Захаренка».
Виступи педагогів супроводжувались  презентаційними матеріалами.
робота з обдарованими учнями 
 
Відповідно до Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 14 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 19 лютого 2013 року №481, п. 4.21 Положення про Департамент освіти і науки облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 16.01.2013р. №23, згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011р. №1099, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056, Правилами проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І, ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності, затверджених наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.01.2012 року №5, наказу по школі від 28.09.2016 р. «Про проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, підвищення мовної освіти в Україні у загальноосвітній школі І-ІІ ст. с.Шершні проходили предметні  олімпіади з базових дисциплін, які були організовані на достатньому рівні та відповідно до графіка з 07.10 по 24.10.2016 року. 
Олімпіади І етапу проходили в умовах достатньої організації та відповідно до графіка.
На першому етапі взяло участь  43 школярів основної школи.  
Серед учнів 4 класу проведено олімпіади з математики та української мови, в яких взяли участь  2 учнів, що становить 40 % від кількості учнів класу. 
За результатами проведення олімпіади з математики  та української мови    серед учнів 4 класу, із 15 максимальних балів –   учнів набрали 5-6 балів, що свідчить про середній рівень навчальних досягнень учнів.
Аналіз робіт учасників І етапу олімпіад свідчить, що   учні  мають  достатній рівень навчальних досягнень  з основ наук,  недостатньо уміють правильно давати оцінку явищам і подіям,  нелаконічно висловлюють свої думки. Практично серед учасників немає таких, що   впоралися із усіма завданнями.
 
  Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами й підготовка їх до районних турів, конкурсів, олімпіад. Слід відмітити окремих учнів, які досягнули найкращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Учні навчального закладу отримали:
Диплом
-  Шакаєв Владислав  ІІІ призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії;
- Марків Вікторія  ІІІ призове місце у ІІ епаті Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання;
- Діброва Олександр ІІІ місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Охорона праці очима дітей»;
-  Бєлецький Назар ІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу малюнка «Навчальний рік без ДТП»;
- Сабан Богдан І місце в районному епаті Всеукраїнського конкурсу малюнка «Навчальний рік без ДТП»
Грамоти 
 - Діброва Богдан ІІІ місце в районній виставці- конкурсі «Оригамі»;
- Руснак  Олександр ІІІ місце в районній виставці- конкурсі «Оригамі»;
- Приліп Артур ІІІ місце в районній виставці- конкурсі «Оригамі»;
- Сабан Богдан І місце в районних змаганнях з початкового технічного  моделювання в розділі «Виконання теоретичного заліку»;
- Сабан Богдан ІІІ в районних змаганнях з початкового технічного моделювання в розділі «Виготовлення транспортної моделі»
   Колектив загальноосвітньої  школи І-ІІ ст. с.Шершні отримав подяку  за сумлінну творчу працю  із здібними і обдарованими учнями, виховання майбутніх громадян суспільства та вагомий внесок у розвиток освіти. А учителі  Демкова Н.В., учитель трудового навчання, вчитель географії Рижій А.І.- за сумлінну творчу працю із здібними і обдарованими учнями та підготовку призерів ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та  Рябець В.О., вчитель історії, за підготовку призера районного етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося  ж, брати  мої!» та присвячується 100-річчю утворення української Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки, в номінації «Історія України та державотворення» ;
  Грамотою відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації  нагороджено за сприяння розвитку обдарованих дітей, залучення юних талантів до духовного  і мистецького життя району та країни, активну участь в районному фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2017», а зокрема Єфімчук Л.І.,директор школи;Склончак М.В., голову профкому; ансамбль вчителів; Морозова І.С., учитель початкових класів; Рижія В.І., учитель біології; Марків Вікторія, учениця 9 класу; фольклорний колектив «Женчичок» учнів 4 класу ( керівник Морозова І.С.)
Подяка  відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації висловлена за сприяння розвитку обдарованих дітей, залучення юних талантів до духовного  і мистецького життя району та країни, активну участь в районному фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії - 2017»: Павлова Вікторія, учениця 6класу; Сабан Мар’яна, учениця 6 класу; Шакаєв Владислав, учень 9 класу
 Грамотою відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації   нагороджена ЗОШ І-ІІ ст.. с.Шершні ІІІ місце в благодійній акції «П’ять  картоплин» серед шкіл І-ІІ ст.  Подяка відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації   висловлена  ЗОШ І-ІІ ст. с.Шершні за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, надання допомоги військовослужбовцям, які виконують завдання у ході АТО та активну участь в акціях «Подаруй солдату свято», «Привітай солдата»
 
7. Управлінська діяльність у навчальному закладі:
вивчення стану навчально-виховного процесу
   Відповідно перспективного плану роботи відділу освіти, плану роботи районного методичного кабінету на 2016-2017 навчальний рік, наказу відділу освіти від 07.10.2016 року   №297 «Про порядок вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури у початкових класах   загальноосвітніх закладах району», наказу по школі від 07.10.2016 р. «Про порядок вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 
з фізичної культури  у початкових класах»  дирекцією школи у період з 10 жовтня по 4 листопада 2016 року вивчалося питання   стану викладання  фізичної культури у 1-4 класах. 
    Під час здійснення внутрішнього шкільного контролю за станом викладання  фізичної культури увага була приділена дотриманню та виконанню чинних нормативно-правових документів і науково-методичних рекомендацій: Закону України «Про освіту»,Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Конвенції про права дитини, Державного стандарту початкової загальної освіти, наказу «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  методичних рекомендацій щодо оновлених програм початкової школи, методичних рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2016-2017 н.р., Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
.           Також контролю підлягали питання:                            
     - навчально-методичне та кадрове забезпечення викладання предмету,                 
- виконання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій             навчання
-    виконання вимог навчальних програм.
  Викладання фізичної культури у початкових класах  здійснюють: учитель фізичної культури  Гунько Лариса Василівна,  учитель початкових класів Морозова Ірина Сергіївна,  учитель початкових класів Корнієнко Тетяна Григорівна.  
    Гунько Л.В.  має  повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель фізичного виховання та працює за отриманим фахом у загальноосвітній школі І-ІІ ст. с.Шершні з 1991 р. За рішенням атестаційної комісії навчального закладу від   31     березня 2015 р.,   кваліфікаційна категорія- «спеціаліст першої категорії». У 2014 р.  Гунько Л.В. підвищила кваліфікацію у Вінницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах з фізичної культури  з питання «Теоретичні аспекти проблеми здоров’я та виховання здорового способу життя особистості». 
    Корнієнко Тетяна Григорівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Початкове навчання»  та працює за отриманим фахом  у  загальноосвітній школі І-ІІ ст. с.Шершні з 2008 року. У 2014 році проходила курси  підвищення кваліфікації у  ВОІПОПП.  За   рішенням атестаційної комісії   від 31  березня  2016 року присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».  
     Морозова Ірина Сергіївна має середню спеціальну освіту за спеціальністю «Учитель початкових класів та піонервожата» працює за отриманим фахом з 1983 року.  За   рішенням атестаційної комісії   від 31  березня  2016 року  було підтверджено ставку по вищому тарифному розряду.  У 2015 році проходила курси  підвищення кваліфікації у Вінницькому комунальному навчальному закладі «ВАНО» .
   Учителі Гунько Л.В., Корнієнко Т.Г., Морозова І.С.. ознайомлені з оновленою навчальною програмою, методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками. 
  Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок. На уроках фізичної культури здійснюються міжпредметні зв’язки з  музикою,  основами здоров’я та іншими предметами.
         Навчальні заняття із школярами вчителі проводять на базі спортивного майданчика.   На спортивному майданчику є спортивні споруди.  Технічні засоби навчання відсутні. Обладнання належним чином систематизовано та якісно зберігається. Належну увагу приділено питанням охорони життя та здоров’я учнів. Своєчасно проводяться перевірки та складаються відповідні акти-дозволи на проведення навчальних занять   на спортивному майданчику, двічі на рік нестандартне обладнання на міцність, відповідно до вимог реєструють усі види інструктажів, під час навчальних занять питання дотримання учнями норм безпеки постійно знаходяться в полі зору вчителів, добре страхують учнів під час виконання окремих вправ.
      Учителі фізичної культури враховують, що головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:
- забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, статі, рівня фізичного розвитку та підготовленості;
- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання та здійснення міжпредметних зв’язків;
- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної та інструктивної спрямованості;
- формування в учнів умінь і навичок самостійних занять фізичними вправами.
Календарно-тематичне планування з фізичної культури складено на основі оновлених програм, що передбачає реалізацію змісту обсягом трьох годин на тиждень у 2-4 класах та 1 год ( інд. навч ) у 1 класі.  Враховуючи рівень фізичної підготовленості учнів, їх інтереси та здібності, стан матеріально-спортивної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчителі здійснили розподіл  кількості годин на вивчення складових кожного виду рухової діяльності.
Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів учителі  здійснюють вербально.
Враховуючи психологічні особливості молодших школярів,  учителі  планують комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів. 
Учителі фізичної культури, навчаючи молодших школярів руховим діям,  застосовуюють переважно ігровий метод. Це сприяє створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.
Гунько Л.В. Морозова І.С., КорнієнкоТ.Г. теоретичний матеріал тісно пов’язують із практичним, що передбачає формування в учнів основ знань про особисту гігієну, загартування, самоконтроль, організацію найпростіших форм самостійних занять фізичними вправами, історію та сьогодення олімпійського руху.  Більшість уроків фізичної культури  проводять учителі на відкритому повітрі .
  За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподілені  на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи з різним фізичним навантаженням  (індивідуальний підхід) та ті, які їм не протипоказані. Із 29 учнів початкової школи за наслідками медичного огляду до спец.мед групи належать-  Славинський Денис Іванович ( 4 кл.), Діброва Богдан Олегович – 3 клас , до підготовчої - Білецький Назар Володимирович, Василенко Максим Олександрович ( 4 кл.). На постійному контролі педагогів школярі, які за станом здоров’я віднесені не до основної групи з фізкультури, та ті, які погано себе почувають на уроці. Виконують систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім виглядом, самопочуттям.  Медична сестра, класні керівники  відповідно до вимог проводять медико-педагогічний контроль.
    Взаємини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва. Належною є рухова підготовка вчителів, показ рухів виконуваних фізичних вправ. Дохідливо та логічно подають навчальний матеріал, концентрують увагу учнів на основних поняттях, добирають цікаві факти з життя. Більшість уроків характеризуються раціонально вибраною структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку фізичної культури – забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості; забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної спрямованості; формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та реалізація міжпредметних зв’язків. На уроках забезпечується інтенсивний розвиток в учнів основних рухових умінь з урахуванням сенситивних періодів розвитку дітей шкільного віку. Заняття характеризуються високою моторною швидкістю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Підбиваючи підсумки частини чи всього уроку використовують метод розбору.
     Оптимально дозують фізичні навантаження. При цьому застосовують різні засоби – повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміну діяльності тощо. 
     Проводять позакласну роботу з предмета, яка певною мірою визначається потребами та побажаннями учнів. Регулярно проводять внутрішньо шкільні змагання. Інколи залучають батьків до безпосередньої участі у фізкультурних заходах школи та проведення занять із різних видів фізичної культури.  
 Відповідно перспективного плану роботи відділу освіти, плану роботи районного методичного кабінету на 2016-2017 навчальний рік, наказу відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації від 18.10.201 6. р. №302 «Про порядок вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5- 7 класів з музичного мистецтва  у загальноосвітніх школах  району», наказу по школі від 18.10.2016 р. «Про порядок вивчення  стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-7 класів з музичного мистецтва»  здійснювався предметно-узагальнюючий контроль стану викладання  та рівня навчальних досягнень учнів 5- 7 класів з музичного мистецтва з 18 жовтня по 18 листопада 2016 року.
   Стан   викладання музичного мистецтва  вивчався за такими напрямками:-   виконання навчальних планів і програм; -  реалізація методичних рекомендацій щодо викладання музичного мистецтва ; - реалізація методичної проблеми, над якою працює школа у напрямку особистісно орієнтованої технології навчання; -   науково-теоретичний рівень викладання предмета; - планування начального матеріалу, підбір тестових, індивідуальних, диференційованих завдань, наочностей тощо -  ефективність використання міжпредметних зв′язків; - методика перевірки рівня знань учнів; - впровадження ефективних методів та форм навчання; - результати навчальних досягнень, якість знань, умінь та навичок учнів.
     Під час проведення перевірки використовувались такі методи: відвідування уроків, бесіди з учителем та учнями, спостереження, контроль за станом ведення шкільної документації.
      З учителем музичного мистецтва  .Морозовою І.С.  була проведена інструктивно-методична нарада щодо мети перевірки і критеріїв вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва у 5- 7 класах. 
   У 2016/2017 навчальному році вивчення предметів художньо-естетичного циклу здійснюється за такими програмами: 
у 5 – 7 класах за навчальною програмою «Мистецтво 5 – 9 класи». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013; 
Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» (авт. Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська, Г.Кузьменко, Ж.Марчук, О.Константинова, Л.Паньків, І.Гринчук, Н.Новикова, Н.Овіннікова) включає три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізний тематизм та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу. 
Навчання здійснюється за підручниками:     «Музичне мистецтво» для 5-6-7 класу (авт. Масол Л.М., Аристова Л.С. Харків: Сиция)
«Музичне мистецтво» для 5-6-7 класу (авт. Кондратова Л.Г., вид-во «Навчальна книга - Богдан»).
Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета «Музичне мистецтво» є завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування.
    Уроки  музичного мистецтва  викладає учитель  Морозова Ірина Сергіївна, спеціаліст по вищому тарифному розряду, педагогічний стаж – 35 роки. Пройшла курси підвищення кваліфікації як  учитель музичного мистецтва, свідоцтво СПКПП № 009850 від 13 листопада 2015 року, видане комунальним вищим навчальним закладом «Вінницька академія неперервної освіти».   Проведена співбесіда з учителем підтвердила знання ним структури, вимог навчальної програми та інших інструктивно-методичних документів із питань викладання музичного мистецтва. Відповідно до чинної програми учителем складені календарні плани.  На достатньому рівні   учитель забезпечений методичною літературою, стежить за її новинками та передплачує періодичні фахові  видання.  
Основне  завдання, яке ставить передь собою учитель музики Морозова І.С. – створити захоплюючу емоційно піднесену атмосферу, щоб кожний урок став справжнім уроком мистецтва, надихав учнів на творчість поза його межами – в особистісній і соціокультурній діяльності. 
Викладання музики вчитель будує на основі української націо¬нальної культури. В основу уроку вчитель кладе формування музичної культури уч¬нів. Важливий елемент його уроків — це хоровий спів. У 5-7 класах поглиблює накопичені знання учнів про музику, а також акцентує увагу на взаємозв'язок музики і життя. Використовує міжпредметні зв'язки з літературою, історією, образотворчим мистецтвом. Учні знають життєвий шлях і твори видатних композиторів, музикантів минулого і сучасних, сприймають та виконують музичні твори, аналізують художньо-образний зміст, поєднують життєві явища й музичні твори . Учитель провів відкриті уроки з музики  в 5-8 класах з наступним обговоренням їх .
Спілкування між учителем  та учнями на уроках і під час позакласних заходів відбувається на принципах партнерства, взаємоповаги. Учитель усвідомлює завдання, які поставлені перед школою, і працює на кінцевий результат – виховання свідомого громадянина України, формування освіченої, творчої особистості.
Аналіз стану ведення шкільної документації показав, що Морозова І.С.. має календарний-тематично план, складений відповідно до діючої програми. Доцільно проведено розподіл навчальних тем за тематичним оцінюванням, передбачено різні форми проведення уроків, а також уроки з повторення, систематизації та узагальнення знань учнів; враховується рівень навчальної підготовки класу, вікові та психологічні особливості учнів. Записи у класних журналах зроблені своєчасно. Усі учні забезпечені підручниками
   З метою вивчення роботи  учителя музичного мистецтва Морозовою І.С..  представники дирекції школи  відвідали 10 уроків. Узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвідування уроків у 5-7 класах, проведеному аналізу поурочних планів і календарно-тематичного планування,   класних журналів. Аналіз відвіданих уроків дозволяє зробити висновок, що   викладання музичного мистецтва зорієнтоване на впровадження оновлених базових навчальних програм, реалізацію потенціалу особистості учня і набуття ними потреби у саморозвитку. Навчальні програми та підручники, якими користується вчитель, рекомендовані МОН України.
   Морозова І.С. планує свою роботу відповідно до вікових особливостей учнів. Так у 5 класі знайомить школярів із характером, емоційним змістом музичних творів; діти вчаться розрізняти музичні звуки, орієнтуватися в ритмічному малюнку мелодії, співають із нот за ручними знаками підспівки.  Значну увагу при цьому учитель приділяє звукоутворенню, дикції, чистоті інтонування. У процесі вивчення музичного мистецтва у 6 класі учитель активізує духовно-почуттєві аспекти сприймання музики, проводить ускладнення творів для сприймання на слух та виконання, організовує дискусії, діалоги, які дають змогу кожному учневі висловити своє бачення про твори мистецтва, своє враження від звучання  та розуміння музики. У 7 класі учитель знайомить учнів з різними жанрами поліфонії та гомофонно-гармонійної музики; учні мають можливість спостерігати за висвітленими у них життєвими явищами, різними емоційними станами людини, а також власними думками, переживаннями, відчуттями у процесі сприймання та виконання музичних творів. Засвоєння інтонаційно-образної мови спрямовує учнів на усвідомлення музики як мови почуттів. 
     В основу викладання предмета учитель ставить формування музичної культури учнів, яка базується на концепції музичного виховання школярів  в українських національних традиціях; навчальний матеріал прагне поєднувати з історичним минулим нашого краю і сьогоденням;  знайомить учнів із цікавими фактами життя видатних композиторів, історією написання музичних творів;  розкриває особливості відповідних історичних епох та мистецтва, реалізуючи міжпредметні зв’язки із історією, літературою, образотворчим мистецтвом.      
      Серед видів діяльності, до яких залучаються учні на уроці, переважають колективні та групові форми роботи. На всіх етапах уроків простежується зв'язок у системі «учитель-учень». Учитель значну увагу звертає на отримання учнями як теоретичних відомостей, так і закріпленню та удосконаленню практичних умінь, тому у середніх класах педагог поглиблює накопичені знання учнів про музику, а також акцентує увагу на взаємозв’язок музики і життя.
У результаті перевірки виявлено, що учні 5-7 класів володіють потрібними навичками та уміннями, можуть сприймати, виконувати окремі музичні твори, демонструючи знання спеціальної музичної термінології; правильно відповідати на запитання, пов’язані з аналізом-інтерпретацією музичного твору, знають тексти та мелодію пісень, рекомендованих для вивчення, а також Державний Гімн України, вміють аналізувати художньо-образний зміст твору та поєднувати з життєві явища; знають основні відомості про видатних композиторів, музикантів, назви творів.
Учні Морозової І.С. неодноразово приймають участь у різноманітних позакласних та позашкільних міроприємствах: фестиваль вчительської та учнівської творчості «Проліски надії », день села, новорічні свята, заходи приурочені 8 Березня, Шевченківським дням,Дню захисника України, Дню пам’яті та примирення, Дню захисту дітей.
  Учитель веде постійну роботу з обдарованими дітьми і залучає їх до участі в конкурсах, фестивалях. Грамотою за творчі зростання, сценічну культуру, виконавську майстерність, активну участь в районному фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії -2016 ногороджено учителя Морозову І.С., ученицю 9 укласу Толпейкіну Т., ансамбль хлопчиків 3 класу,   ансамбль дівчаток.
Але поряд з цим виявлено, що  деякі учні  6 кл., 7кл. не володіють навичками  інтерпретування музичних творів, виявляють недостатні знання спеціальної музичної термінології, у них виникають труднощі під час порівняльного аналізу творів різних жанрів.
 
Відповідно перспективного плану роботи відділу освіти, плану роботи районного методичного кабінету на 2016- 2017 навчальний рік, наказу відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації від 01.03.2017 р.  № 82 «Про порядок вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 7-11 класів з фізики  у загальноосвітніх школах  району»  дирекцією школи протягом березня 2017 року вивчався стан викладання вчителем предмету, рівень навчальних досягнень учнів з фізики 7-9 класів. До уваги бралися питання щодо визначення дотримання вчителем фізики основних дидактичних принципів навчання  фізики та  вивчення рівня сформованості основних видів діяльності школярів на    уроках фізики, передбачених   державними стандартами базової  загальної освіти.
  Формами здійснення моніторингових досліджень були обрані: вивчення стану матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівня використання наявної матеріальної бази, шкільної документації (перевірка класних журналів, зошитів, календарних планів учителів), вивчення рівня дотримання психолого-педагогічних вимог  до уроку, організації та якості навчально-виховного процесу, рівня засвоєння програмового матеріалу на уроках та результативність обліку навчальних досягнень школярів; відвідування та аналіз уроків, проведення контрольних робіт у 9 класі.
  Викладання фізики у загальноосвітній школі І-ІІ ст. с.Шершні здійснює Луків Олег Романович, «перша кваліфікаційна категорія». Учитель Луків О.Р. добре ознайомлений з навчальною програмою, нормативними документами з питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання фізики  у 2016-2017навчальному році.
  У процесі вивчення було виявлено, що календарно-тематичне планування вчителя складено з урахуванням програмових вимог, визначені уроки узагальнення та повторення,  ведеться тематичний облік знань. 
    Відвідані уроки підтвердили, що вчителем доцільно визначаються та оптимально реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання.  
    Науково-методична підготовка вчителя  дає змогу проводити уроки на достатньому методичному рівні, оптимально застосовувати словесні, наочні, практичні методи(розповідь, пояснення, бесіди, лекції, демонстраційний експеримент, демонстрації, показ і аналіз кінофільмів, лабораторні роботи і лабораторні практикуми, досліди , розв'язування задач), фронтальні, індивідуальні, групові форми  навчальної роботи з учнями, раціонально використовувати кожну хвилину уроку,  проводити диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності учнів упродовж  навчального процесу.
Учитель постійно планує та організовує різні види самостійної роботи учнів на уроці (робота з підручником, науково-популярною та довідковою літературою, розв'язування розрахункових та якісних задач тощо). 
  Виклад навчального матеріалу відзначається науковістю і доступністю, супроводжується використанням наочності (демонстраційний експеримент, технічні засоби навчання). Вчитель пояснення нового матеріалу проводить у вигляді евристичної бесіди , а не розповіді. Намагається не робити висновки , а підводить до них учнів і тільки після цього чітко їх формулює. Інтерактивні технології, а саме: «мозковий штурм», «робота в групах» та «робота в парах»  активно застосовується на уроках фізики.
      Навчальні досягнення учнів 9 класу вчитель  оцінює шляхом усного опитування учнів, написання самостійних робіт, проведення фізичних диктантів, лабораторних та контрольних робіт.
     В усіх учнів 7-9 класів заведена потрібна кількість зошитів: робочий зошит, зошит для контрольних робіт та зошит для лабораторних робіт. Зошити постійно перевіряються, про що свідчить перевірка та оцінювання робіт, що виконують учні  (домашні, класні, контрольні, лабораторні, тощо). Проте  вчитель інколи  приділяє неналежну увагу оформленню учнями фізичних задач в зошитах за сталими правилами та схемами; не завжди вказує на наявність помилок при написанні фізичних формул, величин тощо. Не всі учні дотримуються вимог щодо культури ведення зошитів, охайності, раціонального розміщення  записів.
  При перегляді відповідних сторінок класних журналів зафіксовано, що оцінювання  знань учнів проводиться згідно критеріїв оцінювання знань з фізики, затвердженими Міністерством освіти і науки України. 
 Проведено достатню  кількість контрольних робіт з фізики.
Учитель Луків О.Р. сторінки заповнює охайно. Записи в журналах відповідають календарним планам.
    Вчитель займаються самоосвітою, курси підвищення кваліфікації проходить завчасно, бере участь у роботі районного методичного об’єднання вчителів фізики. Педагог  у своїй роботі використовують фаховий, а також інтернет-ресурс «Методичний портал». Значну  увагу надає вчитель організації позакласної роботи з предмету (предметний тиждень), меншою мірою роботі з обдарованими дітьми .
  Окремого кабінету фізики у навчальному закладі нема, але наявні необхідні інформаційні матеріали, роздатковий матеріал, тематичні папки, додаткова література, яка систематично поповнюється.  Проте недостатньо обладнання для проведення дослідів, тому для проведення лабораторних робіт вчитель використовує комп’ютерні програми, презентації.
    Відповідно перспективного плану роботи відділу освіти, плану роботи районного методичного кабінету на 2016- 2017 навчальний рік, наказу відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації від 10.03.2017 року                                         № 90 «Про порядок вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з літературного читання у початкових класах  загальноосвітніх закладах району» протягом березня 2017 року дирекцією загаль ноосвітньої школи І-ІІ ст. с.Шершні здійснювалось  вивчення навчальних досягнень учнів з літературного читання 2-4 класів, методики викладання вчителями предмету. Основні завдання перевірки:
- вивчення стану виконання програми з предмета «Літературне читання» та   відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти;
- вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень  учнів з літературного читання та читання ;
- вивчення роботи вчителів на уроках читання з формування читацької компетентності учнів
 - перевірка ефективності використання навчально-матеріальної бази з читання; 
  Членами комісії аналізувалося вміння молодших школярів читати вголос з дотриманням найважливіших орфоепічних норм української літературної мови; інтонувати речення, різні за метою висловлювання.
   Водночас з аналізом рівня розвитку повноцінних навичок читання піддавався вивченню стан ознайомлення школярів з дитячою літературою в поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної різноманітності, у художньо-естетичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих здібностей.
  Під час вивчення були  відвідані та проаналізовані уроки,   проведені бесіди з учителями та учнями, досліджено рівень навчально-матеріального й методичного забезпечення з  предмета та ефективність його використання в навчально-виховному процесі, рівень навчальних досягнень учнів початкових класів з читання, перевірено стан ведення документації,  досвід читацької діяльності учнів та ефективність позакласної роботи з читання.
  Викладання літературного читання  в 2-4 класах  здійснюється за оновленою навчальною  програмою, затвердженою рішенням Колегії МОН України від 4 серпня 2016 року, оцінювання навчальних досягнень відповідно орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Додаток до наказу МОН Україн від 19.08.2016 року №1009).
  Літературне читання в загальноосвітній школі І-ІІ ст. с.Шершні здійснюють: 2 кл.- Корнієнко Тетяна Григорівна,  «перша кваліфікаційної категорії», 3 кл. – Мельник Галина Дмитрівна,   «перша кваліфікаційна категорія». 4 кл.- Морозова І.С., спеціаліст. 
  Аналіз результатів вивчення стану викладання свідчить про те, що всі  вчителі володіють  основними нормативними документами, програмними  вимогами, методичними рекомендаціями щодо викладання предмета та  критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. Відвідані уроки показали, що вчителі  знають  методику проведення уроків читання, всі вони основну увагу акцентують на використання сучасних педагогічних технологій в удосконаленні читацьких навичок молодших школярів, на уроках читання  знаходять такі способи відпрацювання навички   читання, що діти із задоволенням і цікавістю працюють на уроці, вправи  викликають позитивні емоції дітей в процесі навчання. Як результат – бажання читати, висловлюватися про прочитане, міцне засвоєння програмового матеріалу. Види діяльності на уроках обираються педагогами з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів.  
     Матеріальна база початкових класів дає змогу на сучасному науково -методичному рівні проводити уроки читання для  учнів. Усі учняі 100% забезпечені підручниками. Класні кімнати  укомплектовані  різноманітними тематичними папками, матеріали яких використовуються під час вивчення нового матеріалу як наочне обладнання,  картками контролю для  перевірки навичок читання, роздатковим матеріалом, дидактичним матеріалом, посібниками для позакласного читання. Вчителі в своїй роботі використовують ППД педагогів району,   з  питань підвищення  ефективності формування навичок швидкого, виразного і свідомого читання. Календарно-тематичне планування відповідає вимогам програм, сплановані уроки позакласного читання, уроки контролю. Навчальні програми з читання виконуються.  Уроки позакласного читання проводяться з використанням збірок «Перлинка», «Чарівне слово», «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 1,2 класах», «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3,4 класах». У кожній класній кімнаті оформлені  класні бібліотечки  З метою розширення кола читання у     передплачуються  періодичні видання: газети «Журавлик», «Долоньки». Налагоджена співпраця з сільською бібліотекою, де учні мають можливість використовувати дитячу літературу та періодику при підготовці до уроків та позакласних заходів.
   Відповідно до вимог «Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» здійснюються  записи на сторінках класного журналу.  Тематичні контрольні роботи проводяться по закінченню вивчення  опрацьованих блоків. Контрольні роботи з перевірки навичок читання вголос, читання мовчки, аудіювання, усного переказу літературного твору  проводяться згідно календарно-тематичного планування відповідно до формування змісту та оцінювання робіт    Наявна необхідна кількість віршів та уривків казок для вивчення напам`ять. Обсяг і зміст домашніх завдань відповідає вимогам.  
   Навчання читати  будується в єдності з вихованням особистості дитини, кожне завдання спрямоване на максимальний всебічний її розвиток.Основну увагу учителі  акцентують на виробленні та  удосконаленні читацької компетентності молодших школярів, використовуючи мовленнєві розминки, різні види роботи над текстом, залучають активні форми, методи й засоби навчання, що ґрунтуються на організації диференційованої та самостійної роботи учнів. 
    Учні вміють працювати над текстом, переказувати прочитане, визначати головну думку творів, правильно оцінювати вчинки дійових осіб, складають план прочитаних оповідань, виразно читають вірші напамять, самостійно підбирають книги для позакласного читання. 
  Учитель  Корнієнко Т.Г  надає  урокам читання розвивального характеру, вдало використовують тематичні малюнки, репродукції картин, роздатковий матеріал, системи  вправ, спрямованих на формування вмінь свідомого, чіткого, без помилкового читання, завдань  на розвиток розуміння структури й змісту тексту, застосовує різні прийоми роботи для заохочення учнів до читання художньої книги. 
Достатня робота проводиться учителем  над  смисловим  аналізом тексту, як наслідок, учні   вміють  визначити головну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв`язки, аналізувати персонажів твору.
  Учитель Мельник Г.Д.   використовує інтелектуальний потенціал дітей, враховує їх індивідуальні особливості. Приділяє багато  часу проблемі літературно-художнього аналізу творів  на уроках читання .Цей процес є дуже багатогранним, оскільки охоплює і ознайомлення з літературними жанрами, і роботу над словом, його лексичним значенням, відчуттям його звукової краси та художньої образності. 
   З метою формування в учнів читацького інтересу учителі   особливу увагу спрямовує на створення певного емоційного настрою, обговорює проблеми, що близькі і зрозумілі дітям. Для підвищення емоційного сприймання художнього твору, розвитку уяви, мовлення учитель Морозова І.С. використовує словникове малювання, вчить дітей знаходити та використовувати засоби художньої виразності. ) Під час роботи над текстом використовує різні види читання, учні   мають багатий словниковий запас, стійкий пізнавальний читацький інтерес.
Та поряд з цим недостатня увага приділяється роботі над мовними засобами, побудові запитань перед первинним сприйняттям тексту та запитань для розкриття змісту прочитаного, висловлення власної думки. Допускаються порушення методики первинного ознайомлення з твором. Не враховується жанр та тема твору, часто відсутні запитання репродуктивного характеру.
   Учні 3-4 класів мають в  основному високий та достатній рівень навчальних досягнень.  
    Спостерігається поступове зростання показників  всіх складових навички читання вголос. Аналізуючи техніку читання, відмічається, що в майже  кожному класі   є поодинокі випадки монотонного читання, заміна складів, звуків, слів, неправильний наголос, повтори при читанні, а  також читають з тривалими паузами, не розуміють смислового та змістового значення прочитаного. Вчителям необхідно у виборі форм контролю надавати перевагу найдосконалішим видам роботи, диференціювати домашнє завдання. Не в  усіх  учнів  сформована  читацька самостійність, як наслідок діти слабо орієнтуються в  бібліотечно-бібліографічній системі, відчувають труднощі щодо самостійного вибору книжки у бібліотеці на задану тему. Але слід відмітити  досить високий відсоток учнів, які читають на високий і достатній рівень. 
  У відповідності до плану роботи школи на 2016-2017 н.р.  у травні 2017 року  проведено  перевірку читацької компетентності   учнів початкових класів, що є особистісно діяльнісним інтегрованим результатом взаємодії знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду та ціннісних ставлень учнів, що набувають у процесі реалізації усіх змістових ліній предмета «Літературне читання».  Мета перевірки – рівень опанування повноцінною навичкою читання, що характеризується злиттям технічної та смислової її сторін. До уваги бралися  усі компоненти техніки читання: правильність, спосіб, розуміння, виразність, темп. Окремо темп читання із застосуванням кількісних показників не перевірявся.  Ці показники учителями будуть  використовуватись  для організації само- та взаємоперевірки учнів темпу читання, а також одержання учителями фактичного матеріалу для вибудовування стратегії організації роботи учнів на уроках.  Кожен із цих показників окремо і в сукупності були підпорядковані смисловій стороні читання, тобто розумінню тексту. Ця якість, що є провідною передбачала розуміння учнями більшої кількості слів у тексті, вжитих у прямому, так і в переносному  значеннях, змісту речень, смислових зв’язків між ними й частинами тексту, його фактичного змісту і основного змісту.
   Перевірка читання на уроці здійснювалась індивідуально. Тексти для читання  підібрані відповідно до програми та вимог до практичних навичок учнів: 2 кл – Тетяна Стус «Смугастик», 3 кл – М.Шевчук «Покарана гордість», 4 кл- за В.Сухомлинським «Підлога буде чиста…А душа?», що відзначились складністю змісту, мовою твору, побудовою речень, обсягом,  відповідно до вікових категорій учнів.  
Перевірка навички читання вголос, у тому числі розуміння прочитаного, здійснювалась після першого й наступних перечитувань твору учнями. Якщо перевірка здійснювалась після першого перечитування, то виразність не  враховувалась, а запитання стосувались фактичного змісту твору: хто? які? де? коли? як і коли відбувалися події? хто персонажі? що вони робили? до якого жанру належить твір? Коли перевірка здійснювалась після перечитувань, то виразність враховувалась, а завдання стосувались визначення теми, основної думки, відтворення послідовності подій, встановлення смислових, причинно- наслідкових зв’язків, рис характеру персонажів, мотивів їхніх вчинків.
Відповідно до  кількісних показників темпу читання вголос ( для розвитку темпу читання) учнів початкової школи, на кінець ІІ півріччя учні мають прочитати таку кількість слів за хвилину: 2 клас - 50-60 слів, 3 клас – 75-80 слів, 4 клас – 90-95 слів.
Перевіркою виявлено, що більшість учнів початкової школи читають відповідно до норм техніки читання. Темп читання більшості учнів 2-4 класів перевищує  кількісний показник.
 
  Читання вголос- це чітке, плавне, безпомилкове, достатньо виразне читання у відповідному для розуміння тексту темпі, що і показали  учні 2 класу -Козак А.,  Христич М., читають словами,  спираючись на текстовий матеріал, знаходять відповіді на запитання щодо фактичного змісту твору, визначають тему твору. Гербер О., продемонстрував правильність, виразність, свідомість читання,  припустивши  декілька помилок. Учні 3 класу Діброва Б., Кулібабчук В., Муляр В., Приліп А.  читають словами, свідомо, виразно, під час читання вибирають та застосовують тон, темп, гучність читання,  роблять логічний наголос з урахуванням змісту та специфіки прочитаного. Учні висловлюють оціночні судження щодо поведінки героїв, самостійно визначають тему твору, пояснюють зв’язок заголовка із змістом твору, визначають у тексті структурні елементи. Проте  у Борткова А.,  Руснака О. переважає словесно-складове читання, виконують завдання з частковою допомогою учителя.   Буряк О. виконує завдання за змістом твору, називає персонажі, дає відповіді  на запитання за змістом тексту лише з допомогою учителя,  припускається почасти мовних помилок.
  Треба звернути увагу на те, що переважна більшість учнів  4 класу  виконують вимоги щодо читання, правильно інтонують прочитане,   правильно роблять логічні наголоси у ре¬ченні. Такі учні, як Арнаут А., Білецький Н., Бортков Б., Гологон В., Зайцева В., Лінинська С., Люлька П., Янішевська І. читають вголос свідомо, правильно, виразно, із дотриманням основних норм літературної вимови в оптимальному для розуміння темпі. Вони називають після прочитання твору його жанр, персонажів, факти , місце і час події.  Оптимально обрали темп, гучність читання, роблять логічні наголоси з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору.   Учні висловлюють та аргументують своє ставлення не лише до подій, а й до змісту твору загалом, висловлюють оціночні судження щодо поведінки і вчинків героїв з використанням відповідної оціночної лексики, аргументує свої відповіді з посиланням на текст.
   
      Покращились  результати в порівнянні з 2015-2016 н.р. з української мови на 31.66, з  літературного читання на 26.3%, з математики якісний показник  на 15%.
За підсумками навчального року якісний показник знань учнів становить  59.57% . Високий рівень навчальних досягнень мають 9 учнів (19.14 %), достатній - 19   учнів (   40.42%), середній - 19  учнів ( 40.42%), початковий – 0 
У школі І ступеня навчаються 29 учні, з них  3 учнів - 1 клас,7 учнів - 2 клас,  3 клас -7 учнів, 4 клас - 12 учнів. На високий рівень навчальних досягнень закінчило – 5 учнів (25.31 %), достатній –  9 учнів ( 47.36 %), середній – 5 учнів (26.31 %). Якісний показник навчальних досягнень становить 73.68 %.
Другий ступінь нараховує 28 учнів. На високому рівні навчаються – 4 учнів  ( 14.28 %), достатній -10 ( 35.71%), середній – 14 ( 50%). Якісний показник навчальних досягнень становить 50%.
 
динаміка  професійної компетентності педагогічних працівників
   У 2016-2017 навчальному році атестацію проходили педагог –організатор Захарчук Л.Г. вчитель російської мови , зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва Захарчук Л.Г. вчитель математики , фізики, основ здоров”я, інформатики луків О.Р.
   Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, на підставі рішення атестаційної комісії від 30.03.2017р. протокол засідання № 5, присвоєнои кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 
педагогу-організатору Захарчук Людмилі Георгіївні.
вчителю російської мови, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва Захарчук Людмилі Георгіївні ;
Продовженои на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику, який за результатами атестації визнано таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:
«спеціаліст першої категорії» -  вчителю математики, фізики, інформатики, основ здоровя Лукову Олегу Романовичу
 
8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:
форми та види роботи з батьками
 Протягом 2016-2017 навчального року проводилася дієва робота з батьками:
- один раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори;
- чотири рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори із запрошенням вчителів – предметників, медичної сестри, соціального працівника.
   Першочерговими завданнями роботи школи з батьками були
– пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної
грамотності батьків;
- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома; 
- упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».
  Робота з батьками спрямована  була на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Проведено загальношкільні батьківські збори (вересень 2016, травень 2017), на яких розглядали питання щодо запобігання будь-яких форм насильства у сім’ї, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, попередження дитячого травматизму, виконання Закону України «Про загальну середню освіту», вплив сім’ї на середовище дитини. 
   Традиційною формою роботи є класні батьківські збори, на яких розглянуто актуальні питання щодо виховання учнів.
 
форми взаємодії з різними установами, організаціями.
   Систематично фахівцем соціальної роботи Тиврівського РЦСССДМ Мусійчук О.П. проводиться профілактична робота з учнями основної школи щодо відвідування навчального закладу, вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин, насильства  у сім’ї, вчинення правопорушень та відповідальності за них.
  В навчальному закладі профілактичну роботу здійснюють працівники  районних служб, зокрема: головний спеціаліст ССД РДА Олексюк О.В., інспектор ДП Тиврівського ВП Стародуб В.В.,  інспектор Тиврівського ВП ГУНП лейтенант поліції Чичкалюк О.О., старший інспектор Тиврівського ВП ГУНП ст..лейтенант Плетенчук О.С.. На обліку  жодного учня навчального закладу у підрозділах поліції не поставлено. Реалізація  у навчальному закладі профілактичної програми «Школа і поліція»  спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та на формування  їхньої право свідомої поведінки, як у школі, так і поза нею. Поліцейські проводять  інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів, учителів щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі.