Про організацію обліку дітей шкільного віку

Н А К А З

 

     03.05. 2019                                         Шершні                                         

 

Про організацію обліку дітей шкільного віку та учнів

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», постанов Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», наказів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, та від 27.08.2018  № 938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 за № 998/32450, наказу управління освіти, молоді і спорту Тиврівської райдержадміністрації від 02.05.2019р №125 «Про організацію обліку дітей шкільного віку» з метою організації якісного обліку дітей шкільного віку та учнів  мікрорайону освітнього закладу

 

НАКАЗУЮ:

1. 1. Призначити заступника директора з навчально-вихвоної роботи Шакаєву Н.В. відповідальною за ведення Реєстру даних дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах мікрорайону освітнього закладу(далі – Реєстр).

2.  Відповідальній за ведення Реєстру даних дітей шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають у межах мікрорайону освітнього закладу  Шакаєвій Н.В.:

2.1. Забезпечити ведення  Реєстру в належному актуальному стані.

Постійно

2.2. Здійснити облік дітей шкільного віку на підставі Реєстру про них.

До 30.09.2019

4.3. Скласти і надати до управління освіти, молоді та спорту звіти про кількість дітей шкільного віку за формами:

4.3.1. Інформація про облік дітей шкільного віку за роками (Додаток 1); Інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням (Додаток 2); Облік навчання дітей шкільного віку та учнів (Додаток 3).

До 24.05.2019

4.3.2. Форма звітності №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку».

Не пізніше 30.09.2019

4.4. Здійснювати обробку даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Постійно

4.5.  Тримати під контролем якість та своєчасність занесення даних до програми «Курс «Школа».

Постійно

  5.Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                             Л.І.Єфімчук

 

З наказом ознайомлена                                                                  Н.В.Шакаєва