Прозорість і інформаційна відкритість закладу

 Статут  закладу освіти 

 Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

 Структура та органи управління закладом 

 Кадрове забезпечення 

 Освітні програми, що реалізуються в закладі 

 Територія обслуговування , закріплена за закладом освіти його засновником 

 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 Мова   освітнього процесу  

 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

 Матеріально - технічне забезпечення закладу освіти  

 Результати моніторингу якості освіти 

 Річний звіт про діяльність закладу освіти

 Правила прийому до закладу освіти 

 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду ( з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведенні випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Повідомлення (заява) про виявлений випадок булінгу (цькування)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

Положення про академічну доброчесність

Навчальний план ЗОШ І-ІІ ст с.Шершні 2019-2020 н.р. 

Фінансова звітність 

Фінансова звітність (касові витрати) 

Підручники