Освітні програми, що реалізуються в закладі

  Освітня програма  окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  освіти в загальноосвітній школі І-ІІ ст с.Шершні   єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання.
Освітня програма І ступеня (початкова освіта) та ІІ ступеня (базова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017р. ) крім того:
1- 2 класи
Постанови Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» для 1-х класів
Наказ МОН України №268 від 21.03.2018 
"Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти";
Лист МОН України№1/9-344 від 25.05.2018 
"Про завершення експертизи освітніх програм"
Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України№2.2-1250, 2.2-1255 від 21.05.2018 
"Формувальне оцінювання учнів 1 класу"
3-4-класи
Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 2-4-х класів
Наказ МОН України№407 від 20.04.2018 
"Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"
5-9-класи
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження державного  стандарту базової та повної загальної середньої освітим »
                                          Перелік освітніх галузей для 1класу,
який  працюватиме за НУШ
Мовно-літературна, у тому числі: 
Рідномовна освіта (українська мова та література;) (МОВ)
Іншомовна освіта (ІНО) 
Математична (МАО)
Природнича (ПРО)
Технологічна (ТЕО)
Інформатична (ІФО)
Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)
Громадянська та історична (ГІО)
Мистецька (МИО)
Фізкультурна (ФІО)
Перелік освітніх галузей для 2-4-х класів
Освітня галузь "Мови і літератури" через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".
Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".
Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі" у 3-4-х класах.
Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". 
Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".
Освітня галузь "Мистецтво" реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»
Перелік освітніх галузей для 5-9-х класів
Освітню програму базової загальної середньої освіти укладено за такими освітніми галузями:
Мови і літератури 
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
Навчальний план ІІ ступеня передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.