Звіт директора школи перед громадскістю за 2018-2019 н.р.

1. Загальні відомості про навчальний заклад:
повна назва навчального закладу: загальноосвітня  школа І-ІІ ст. с.Шершні 
форма власності: комунальна
юридична адреса навчального закладу:  вул.Миру, 2, с.Шершні, Тиврівський район, Вінницька область, 23304
мова виховання та навчання: українська
кількість класів, місць за проектом: 9, учнів може навчатися 108
кількість учнів у навчальному закладу 50
Загальноосвітня школа Усього у навчальному закладі
Початкова школа Основна школа Старша школа
1–4 класи 5–7 класи 8–11 (12) класи 1–11 (12) класи
К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів
       3+ 1 інд.      23        3    21 2 інд 6
Усього класів школи:  6 + 3 інд Усього класів: 0
Усього учнів школи: 50 Усього учнів: 0
Середня наповнюваність: 6 Середня наповнюваність: 0
 
рух учнів протягом навчального року: 
Класи 1 2 3 4 Усього 5 6 7 8 9 Усього Разом
Кількість учнів на початок нового навчального року 5 9 2 6 22 6 10 5 4 3 27 50
Прибуло учнів 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Вибуло учнів 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Кількість учнів на кінець навчального року 6 9 2 6 23 6 10 5 3 3 27 50
режим роботи навчального закладу
Встановлено такий час початку робочого дня для нижчезазначених категорій працівників школи:
для обслуговуючого персоналу, чергових учителів та чергового від дирекції – 8:00 год;
для педагогічних працівників, що мають перші уроки – 8:15 год;
визначено час завершення робочого дня (з 1годиною обідньої перерви) для обслуговуючого персоналу – 17:00 год;
для адміністративного персоналу ненормований робочий день із обов’язковою реєстрацією часу закінчення роботи у книзі відпрацьованого часу.
2. Матеріально-технічна база навчального закладу:
На території навчального закладу розміщено  та облаштовано  приміщення: навчальний заклад, їдальня,  теплопункт.
Навчальний заклад розміщено в приміщенні, яке є пристосованим до організації освітнього процесу. В навчальному закладі облаштовано 9  навчальних кімнат, з них 4 – початкова школа, 5 – основна, бібліотека, підсобне приміщення для зберігання матеріальної бази з біології, хімії, природознавства, географії, історії, кабінет директора.  В навчальному закладі облаштовано внутрішню вбиральню для дівчаток і хлопчиків.  Усі навчальні кімнати, відповідно акту-дозволу  готовності навчального закладу до навчального року, відповідали нормам сангін вимог та охороні праці.  Районною комісією по  перевірці  готовності навчального закладу до навчального року приміщення  їдальні, теплопункту, навчального закладу було визнано як такими, що відповідають нормам охорони праці та сангін вимогам. 
   В 2018- 2019 н.р.  сільською радою  було виділено кошти на організацію гарячого харчування  у сумі  43 тисячі  закуплено подарунки першокласникам в кількості 5 штук, закуплено новорічні подарунки в кількості 50 штук ,на обладнання 1 класу НУШ залучено кошти в сумі  2275 тисяч гривень та 10 %  співфінансування  на закупівлю обладнання(2018-2019 н.р, 2019-2020 н.р.) .  За кошти  районного депутата С.В.Малюти організовано поїздку екскурсійну до дендропарку  «Софіївка» м. Умань, виділено кошти на придбання класної дошки для 1 класу на суму 3000 тис. гривень,перераховано кошти на харчування в сумі  6000 тис. гривень ,закуплено новорічні подарунки  в кількості 50 штук.  Фарбу для підлоги на суму 1800 грн.  . Батьками учнів перераховано коштів на організацію харчування в І семестрі – 12880 грн. ,в ІІ семестрі – 16072 грн. За рахунок бюджету придбано для організації світнього процесу в 1 класі (НУШ) – придбано телевізор LG (6 000 грн.), принтер Epson (5200 грн.), дидактичні матеріали (19 922 грн.) .
    На даний момент розпочинається підготовка до нового навчального року 2019-2020,  проводиться ремонт  теплового господарства. На даний час манометри - 3 шт, термометри- 4 шт, сигналізатор «Лелека» проходять перевірку на відповідність нормам ДСТУ.  Батьками  розпочато проведення поточного ремонту навчальних кімнат власними будівельними матеріалами.
    
3. Кадрове забезпечення навчального закладу:
кількісний склад працівників навчального закладу    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Усього педагогічних працівників            17
З них:
учителів           16
практичних психологів           0
педагогів-організаторів           1
керівників гуртків           0
Усього обслуговуючого персоналу            7 
Усього працівників           24
З них працює за сумісництвом            1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Якісний склад працівників навчального закладу  
 
 
 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання
молодший спе
ціаліст бакалавр спеціаліст магістр Спе
ціаліст Спеціаліст по вищому тарифному розряду спеціаліст другої категорії спеціаліст першої категорії спеціаліст вищої категорії старший учитель учитель-методист вихователь-методист практичний психолог — методист педагог-організатор — методист
Кількість педагогічних працівників 2 0 14 0 2 1 3 9 2 0 0 0 0 0
 
проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації: 
   У І семестрі 2018-2019 н.р. учитель історії та правознавства Рябець В.О. проходив курси  підвищення кваліфікації у Вінницькому комунальному навчальному закладі «ВАНО»  на очних курсах за програмою підвищення кваліфікації учителів історії та правознавства, опрацював навчальний план 144 годин за модулями  та захистив випускну роботу «Сучасні технології викладання історії».
Курсова перепідготовка  педагогічних працівників здійснювалась у  протягом 2018-2019 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли та проходять  : 
1. вчителі  для роботи в умовах Нової української школи:
- директор школи Єфімчук Л.І, 
- вчитель початкових класів Шакаєва Н.В., яка навчатиме учнів першого класу у 2019/2020 навчальному році   
- вчитель початкових класів Мельник Г.Д., яка навчатиме учнів першого класу у 2020/2021 навчальному році ;
2. Вчителі, що підлягають черговим курсам, згідно графіка відділу освіти:
- вчитель фізики Демкова Н.В.;
- вчитель математики Склончак М.В. 
- вчитель основ здоров”я Склончак М.В. 
- вчитель початкових класів та вихователь ГПД Григорук Т.Я.
- вчитель біології, географії Козак Г.І.
 
керівник навчального закладу: Єфімчук Людмила Іванівна, вища освіта, 21 років педагогічного стажу, на посаді директора школи 15 років.
заступник директора навчального закладу: Шакаєва Наталія Володимирівна, вища освіта, 22 рік педагогічного стажу, 6 років на посаді заступника директора.  
4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:
пріоритетні напрями роботи:  Медичне обслуговування в навчальному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Основним напрямками шкільного колективу в цілому є удосконалення форм фізичного виховання та підвищення рухової активності учнів, профілактика хвороб і корекційні заходи, валеологічне навчання та виховання дітей та батьків, превентивне виховання (запобігання шкідливим звичкам, створення безпечного освітнього середовища).  В основі формування в учнів вмінь берегти своє здоров’я лежить позитивна мотивація на здоровий спосіб життя.
співпраця з територіальними медичними установами: Медичне обслуговування дітей школи забезпечує Сутиськівська  амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги. У школі працює медична сестра, яка здійсню контроль  за своєчасним медичним обстеженням дітей, здійснює обстеження учнів на педикульоз, веде журнал реєстрації огляду, проводить профілактичні щеплення відповідно графіку, здійснює  медико-педагогічний  контроль за фізичним навантаженням учнів на уроках фізичної культури.
медичні огляди учнів: 
 Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів  здійснено  у травні 2019 року  та окремим учням під час літніх канікул рекомендовано огляд окремих лікарів  у центральній районній лікарні у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.
 система зміцнення здоров’я учнів
Медична служба навчального закладу виконує  завдання: 
- проводяться обов’язкові профілактичні медичні огляди дітей із висновком про стан здоров’я дітей, визначенням групи для занять фізичною культурою;
- проводиться профілактичні щеплення згідно з Календарем щеплень після лікарського огляду;
- здійснюється профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;
- надання першої та невідкладної медичної допомоги;
- організація госпіталізація учнів за наявності показань та інформування про це батьків або, які їх замінюють.
оздоровчо-профілактична робота
Просвітницько-профілактична діяльність серед учнів у закладі забезпечується проведення тренінгів, індивідуальних та групових бесід для учнів, спрямованих на розвиток навичок контролю і самоконтролю, ефективного спілкування, розв'язування конфліктів, співпраця зі службами, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров'я.
Учителі залучають учнів  до проектної діяльності. Колективні проекти  «Крокуємо здоровими», «Збережи себе сам»  допомагають усвідомити  важливість для них процес прийняття рішень і значення етапів та кроків на кожному віковому рівні
пропаганда здорового способу життя:
   Робота навчального закладу з формування в учнів вміння збереження здоров’я, виховання навичок безпечної поведінки дає позитивні результати:
- відсутність збільшення хронічних хвороб за період навчання;
- знизився рівень інфекційних захворювань;
- гармонійне й своєчасне задоволення потреб фізичного розвитку сприяє духовному оздоровленню та в складній життєвій ситуації вчить школяра робити правильний вибір;
- негативне ставлення учнів до шкідливих звичок;
5. Організація харчування учнів у навчальному закладі:
назва організації, що постачає продукти харчування
 організацію харчування проводили постачальники, які були визначені шляхом проведення тендеру через систему «Прозоро»: ПП Гавриш К.А. ФОП Продан Олена Сергіївна, ФОП Велика Олена Василівна, ТОВ «Він продтрейд».  Вартість харчування складає 15 грн.
наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання:  Холодильне обладнання наявне, в задовільному стані.
кадрове забезпечення харчоблоку : обов’язки кухаря виконує Безтелесна Раїса Євгенівна
кількість разів харчування: одноразове
забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій:
В 2018-2019 н.р. гарячим харчуванням охоплено усіх учнів, в кількості 50 учнів. За рахунок коштів державної субвенції( пільгова категорія- діти із числа  малозабезпечених сімей – 3( Янішеський Віктор, Янішевська Софія,  Славинський Богдан), сільської ради, батьківський коштів, спонсорів . 
наявність приписів санітарно-епідеміологічної служби, виконання цих приписів: відсутні
6. Навчально-виховна робота у освітньому закладі:
форми роботи з педагогічними працівниками:
   Згідно з річним планом роботи школи у 2018 - 2019 н. р. педагогічний  колектив продовжував працювати над методичною темою «Використання сучасних  освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника».
    Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Тиврівської РДА, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ школи  від 31 серпня 2018 року «Про структуру  та організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 навчальному році».
Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань: 
1.Самоосвіта вчителів.
2. Атестація і творчі звіти педагогів. 
3. Курсова перепідготовка; 
4.Участь у роботі предметних тижнів та нарад 
5. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.
6. Проведення районних семінарів (лютий  2019р.).
7. Робота шкільних методичних об’єднань
8. Проведення нарад при директору та педагогічних рад
      підвищення фахового рівня педагогічних працівників
   Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів (між курсові форми роботи) - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
 У зв’язку з запровадженням Державного стандарту початкової освіти та її реформуванням, учителі освітнього закладу частково пройшли он-лайн курси для учителів початкової школи «Нова українська школа» на платформі «Едера» ( Мельник Г.Д. Морзова І.С. Григорук Т.Я.)  
   Успішно пройшли курс «Протидія торгівлі людьми» та отримали сертифікати  Склончак М.В,, Гриигорук Т.Я., Шакаєва Н.В.
  На базі школи працювало п’ять методичних об’єднання: початкових класів (керівник Мельник Г.Д.), природничо- математичного циклу (керівник Склончак М.В.), суспільно-гуманітарного циклу (керівник Доробало Л.М.),   класних керівників (керівник Корнієнко Т.Г.).
  Аналіз протоколів засідань ШМО дозволяє зробити висновок про їх підготовку, актуальність питань та результативного впливу на якість організації освітнього процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників
   На базі освітнього закладу   проведено:
- 12 лютого   районний семінар учителів трудового навчання «Впровадження  елементів сучасних педагогічних технологій  навчання як умова  досягнення якості технологічної освіти»
використання сучасних наукових психолого-педагогічних 
досягнень, інноваційних технологій під час проведення навчально-виховного процесу
             Учителі школи ефективно організовують освітній  процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет Стратегія сучасної освіти полягає в тому, щоб дати можливість усім без винятку учням виявити свої таланти і творчий потенціал, перетворилася на процес безперервного розвитку особистості. Наразі  чимало уваги учителі школи надають інноваційним освітнім технологіям.  Використання різних сучасних освітніх технологій ( технологія розвитку навички читання і письма «Щоденник вражень»-   Корнієнко Т.Г., , технологій розвитку критичного мислення- Корнієнко Т.Г., Морозова І.Г., Захарчук Л.Г., Григорук Т.Я., Шакаєва Н.В., Мельник Г.Д., технологій створення проблемних ситуацій- Рябець В.О.,  метод проектів- Демкова Н.В., Морозова  І.С., Мельник Г.Д., Корнієнко Т.Г., метод проблемного викладу- Єфімчук Л.І. Рябець В.О., Захарчук Л.Г.) дозволило оптимізувати освітній процес, забезпечило право кожного учня на самостійний вибір рівня навчання, наявності  постійного зворотнього зв’язку в системі «учитель – учні».
    
робота з обдарованими учнями 
 
 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри і конкурси, з метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, та з метою створення умов для пошуку підтримки і розвитку талановитих учнів в закладі освіти налагоджена система роботи з обдарованими учнями.
   Педагогічний колектив протягом року здійснював належну роботу для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями базовими загально навчальними уміннями і навичками, які були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення умов для самореалізації.
    Удосконалити освітній  процес з обдарованими дітьми, допомагають різні активні сучасні форми роботи: предметні тижні, конкурси, олімпіади.
На базі закладу було організовано  роботу 5 гуртків: «В країні майстрів» (керівник Мельник Г.Д.),   «Паросток»( керівник Козак Г.І.), «Виготовлення сувенірів» (гурток БДЮТ, керівник Демкова Н.В., «Криничка» керівник Паламарчук В.І.,  «Шершуни» (керівник Рябець В.О- добровільні засади ). 
   Важливе місце в освітньому процесі займає спортивно-масова робота. Традиційними є шкільні спортивні свята, квести.
  Результативністю роботи педагогічного колективу, кожного вчителя є рівень навчальних досягнень учнів в урочній та позаурочній роботі. 
  За підсумками навчального року якісний показник знань учнів становить  60% . Високий рівень навчальних досягнень мають 2 учнів (5.7%), достатній - 19   учнів (   54.28%), середній - 14  учнів ( 40.0%), початковий – 0
Традиційним стало проведення шкільного туру Всеукраїнських предметних олімпіад. За наслідками І етапу до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  було допущено :  Христича М. – українська мова та математика ( 4 клас), Непийвода О., Августинович В. – технології, Муляр В. – українська мова. Нажаль, жоден учень освітнього закладу не зайняв призового місця у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. 
Та поряд з цим  учнів загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с.Шершні мають нагороди.  Управлінням освіти, молоді та спорту, дирекцією школи було висловлено подяку та нагороджено:
-1.1 за високий рівень виконавської майстерності та активну участь у обласному фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії -2019»
  -   Антонову Тетяну Олександрівну, учителю музичного мистецтва, за високий рівень виконавської майстерності та активну участь у обласному фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії -2019»
 - Гурт «Женчичок» учнів 2 та 6 класів (кер. ЗахарчукЛ.Г., Морозова І.С.)  
 - Ансамбль учителів  
- Учнівськи1 колектив 1 класу  (кл.кер.Корнієнко Т.Г.)
 -Мельник Христину, учениці 4 класу
 1.2 призерів районних виставок і конкурсів:
- команді освітнього закладу за зайняте ІІІ   місце в конкурсі дитячого малюнка на асфальті «Діти єднають Україну»  
 - Діброві Олександру, учню 9 класу, за зайняте ІІ місце в районному історико-краєзнавчому конкурсі «Моє Поділля»;
- Діброві Олександру, учню 9 класу, за зайняте ІІІ місце в районному історико-краєзнавчому конкурсі «Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого» вномінації «Відомі особистості в історії рідного краю»
- Захарчук Л.Г., педагогу-організатору, за підготовку призера  районного історико-краєзнавчого конкурсу «Моє Поділля»;
- Рябцю В.О., учителю історії, за підготовку призера районного історико-краєзнавчого конкурсу «Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого» в номінації «Відомі особистості в історії рідного краю»
1.3 за участь у районній виставці:
- Козак О.,учениці 6 класу, за зайняте ІІІ місце в районній виставці «Модульне оригамі»:
- Лінинській С., учениці 6 класу, за зайняте ІІІ місце в районній виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;
- Гербер М., учениці 8 класу, за зайняте ІІ місце в районній виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;
- Непийводі О., учениці 8 класу, за зайняте ІІ місце в районній виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;
 
- діяльність закладу освіти  з реалізації Концепції національно-патріотичного  виховання дітей та молоді у 2018-2019н.р.
 На виконання План заходів щодо реалізації національно-патріотичного виховання учнів   у 2018-2019 навчальному   у загальноосвітній школі І-ІІ ст. Шершні  відповідно наказу Міністерства освіти і науки України 16.06.2015р. №641проведено наступне:
        Питання з реалізації Концепції національно-патріотичного
 виховання дітей та молоді у 2018-2019н.р.  розглядалось   на засіданні педради: «Потенціал сучасних педагогічних технологій для підвищення якості виховання в школі», «Про роботу класних керівників  щодо роботи над виховною програмою «Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ».( січень 2019 р протокол № 1 ), «Школа та сім’я: діалог партнерства»(березень 2019 р. протокол №4), «Культурні традиції школи. В чому наша неповторність?» (квітень 2019,протокол №5);
на нараді при директорові: «Про заходи присвячені Дню українського козацтва»(жовтень 2018), «Про підсумки виконання плану заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»(грудень 2018), «Про організацію  шевченківських днів» (лютий 2019), «Про стан виконання плану виховної роботи класними керівниками»;(березень 2019), «Про заходи до проведення Дня Пам’яті та Примирення.»(квітень 2019)
на методичному  об'єднанні   класних керівників: «Патріотичне виховання як соціально- педагогічна проблема сучасності», «Формування національно-патріотичної компетентності учнів», «Патріотизм. Виміри патріотизму. Реалії сьогодення». Аукціон педагогічних ідей «Шляхи вдосконалення виховання громадянина -патріота»(протокол №3 від 13грудня 2018р )
   У освітньому закладі створено соціально-педагогічні умови для реалізації національно- патріотичного виховання. Забезпечено проведення тижня правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованого на розвиток у учнів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із застосуванням рекомендацій  Українського інституту національної пам’яті.
  Тиждень розпочався з показу документальних фільмів про права дитини.  Класні керівники провели тематичне прес-інформування «Ти - людина, значить ти маєш право».
   Крім  того, в рамках проведення Тижня були проведені заходи, що спрямовані на забезпечення захисту прав дитини, дотримання національних та загальнолюдських морально-естетичних принципів, проведено загальношкільну тематичну лінійку «Шануймося, бо ми того варті » учителем правознавства Рябцем В.О., конкурс малюнків «Що ми знаємо про свої права» ( учитель Захарчук Л.Г.), круглий стіл «Я і мої права» (кл.кер, Козак Г.І.), ігри та вправи для розвитку емоційного інтелекту ( кл.кер. Корнієнко Т.Г.), година правової грамотності «Свої права ти добре знай й право інших поважай»( кл.кер. Козак Г.І. Склончак М.В.), бесіда «Зупинимо булінг разом» ( ЗДНВР Шакаєва Н.В.), опрацювання інструкції з учнями 9 класу «Як побороти булінг» ( в.о. кл.кер Загоруйко І.В.), з учнями 3, 7 класів переглянуто та обговорено мультфільми щодо запобіганню насильства.
   Серед  учнів  початкової  школи (вихователь ГПД Григорук Т.Я.)  в  рамках  тижня    проведений  конкурс  розмальовок  «Казкові  герої  про  права  розповідають», на  якому  було  обговорено  казки,  де  є  порушення  прав  героїв
   У шкільній бібліотеці оформлено тематичну виставку «Подорож країною Законів».
В рамках Тижня учнівським врядуванням проведено  опитування «Чи порушуються права дитини у школі», на засіданні учкому ознайомлено з наслідками рейдів «Спізнення», «Шкільна перерва». 
 Було заплановано зустріч з працівниками  ювенальної превенції та поліції. В силу певних обставин вони не відбулися. 
На нараді при директору обговорено питання «Про реалізацію заходів щодо попередження насильства стосовно дітей», «Злочин можна попередити».
   Беручи до уваги викладене вище, слід зазначити, що у ході проведення Всеукраїнського тижня права в   навчальному закладі використовувались різні форми і методи роботи з правового виховання, які дають можливість педагогам створити сприятливий психологічний клімат у навчальному закладі та в сім’ях учнів, виробити навички і вміння правомірної поведінки. У свідомості школярів закладається звички і вміння щодо необхідності дотримуватися чинних законів, вимог права і моралі, виконання свого громадянського обов’язку
   Проведенні у освітньому закладі уроки, конкурси з відзначення Дня української писемності та мови. Учні загальноосвітньої школи  долучились до всеукраїнського радіо диктанту «Крила України», проведено флешмоб «Мова моя солов’їна», конкурс каліграфічного письма. 
    На «День знань» проведено бесіди, перші уроки з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України.
   Прийнято участь у Всеукраїнському місячнику у рамках проведення міжнародного місячника шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина - патріота України», проводиться комплектація фондів бібліотеки освітнього закладу літературою, спрямованою на національно- патріотичне виховання.
    Учні навчального закладу залучаються до пошуку, збереження національної культурної спадщини України. З цією метою у освітньому закладу щорічно проводиться Фестиваль  «Величальна хлібові». На День Українського козацтва проходить історичний козацький квест «Козаче, у тебе країна єдина, а зветься вона Україна », інформаційна година «Нині вільна і незалежна Україна, її ревно захищають нові козаченьки», «14 жовтня – день українського козацтва. Герої нашого часу»
    На різдвяні свята школярі віншують односельчан, виготовляють народні новорічні прикраси для дому.  Учні  під час гурткових занять навчились робити ляльку-мотану, різдвяного павука, писати писанки.
     У освітньому закладі проведено ряд заходів по відзначенню 100-річчя подій Української революції 1917 -1921 років та вшанування пам’яті її учасників:  відео урок з історії України «ЗУНР» до сторіччя «Листопадового зриву», українського повстання у Львові, внаслідок якого проголошено ЗУНР; перегляд документального фільму С.Бушака «Гетьман Павло Скоропадський і Українська Академія наук»; перегляд відео фрагменту «Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року»( до 100 річчя проголошення Акта Злуки  УНР та ЗУНР»
   У початковій школі освітньою програмою, навчальним планом у 1 класі передбачено години курсу «Я досліджую світ»,  3- 4 класи «Я у світі», під час  вивчення якого відбувається розширення можливостей формування в учнів патріотичних почуттів, толерантного ставлення до інших народів, які проживають в  Україні.
   В освітньому закладі здійснюється виховна робота відповідно виховної програми « Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ», у межах якого діють довготривалі проекти «З Україною в серці», «Стежинами добра», «Кроки натхнення: Заспіваймо пісню за Україну», «Місто великих майстрів», «Я і моє право».
  Практикується проведення годин спілкування у формі зустрічей з учасниками АТО,  майстер-класів з виготовлення сувенірів для бійців української армії, привітання учасників АТО новорічними смаколиками. 
   Проводяться конкурси художньої творчості «Ми за мирне небо України», «Козацька слава незабутня»,
  Прищеплення любові до рідної мови здійснюється через спеціально організовані тематичні уроки рідної мови  «Рідна мова-краю батьківського пісня» та шевченківського слова.
Проводиться цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури,  ознайомлення дітей з фольклором : літературна вітальня «Феномен Олександра Довженка», усний журнал «8 вересня- день українського кіно», «Мистецтво видатних  українців - дітям» .
 У освітньому закладі проведено КТС «Абетка села», під час якої учні дослідили історію села, назви території населеного пункту, видатних людей.
 На уроках фізичної культури використовуються народні українські ігри, під час проведення Дня українського козацтва- козацькі забави. 
   Школярі щорічно мають можливість здійснити екскурсію з відвідування історико-краєзнавчого музею у м. Вінниця,  залучаються до обговорення заочних екскурсій визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури: гра –мандрівка «Подорож містами України», віртуальна подорож «Найкрасивіші місця України та планети».
 В межах проекту «З Україною с серці»  у освітньому закладі проведено  години спілкування «15 причин любити Україну», «Твоєю силою , волею, славою», інформаційна година «Пишаймося, бо ми українці», КТС «Україна- єдина країна», тематична лінійка «Квіти у полі там, де Крути», історичний калейдоскоп «Бій під Крутами».
У планах роботи класних керівників зазначено години мужності «Українець, який поставив крапку у війні», «Без права на забуття», «Вільні творять майбутнє»
  Школярі долучаються до участі у конкурсі науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», конкурс ужиткового мистецтва «Таланти твої, Україно!», декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край!», Всеукраїнської експедиції учнівської і студентської молоді «Моя Батьківщина- Україна!»
     Усі заходи, які проводяться у освітньому закладі висвітлюються на сторінці «Новини»  та створено сторінку «Національно-патріотичне виховання» на веб-сайті освітнього закладу.
 У шкільній бібліотеці влаштовуються тематичні виставки, що ілюструють становлення та розвиток української держави «Ми –козацького роду діти», «Три колоски закуті дротом», виставка стіннівок «Україна – країна гідності та свободи», «Сторінками історії рідної мови»
     Діяльність лідера учнівського самоврядування   представлено щорічно на форумі патріотичних сил.  Сабан Б, Діброва О, Гербер М нагороджені подякою за участь у третьому районному форумі патріотичних справ учнівської молоді «Ми - українці». 
    У освітньому закладі навчається у 2 класі Бондарчук Павло, батько якого є учасником АТО.   Дітей, у яких загинули батьки у зоні АТО, немає.
 Освітній заклад співпрацює з громадської організацією «Мольфар».
При підготовці до участі у конкурсі військо-патріотичної гри «Сокіл»Джура» використовуються матеріали вінницького крайового козацького молодіжного об’єднання «Молода подільська Січ», які були презентовані при зустрічі з її членами.
   Проведено зустріч з учасником АТО: з Тоцьким Володимиром Максимовичем «Дякую тобі, захиснику».
  Учні щорічно долучаються до благодійних акцій. Так, в 2018-2019 н.р. школярі  та педагогічний і батьківський колектив прийняли участь у акції: «Серце до серця», збір коштів для проведення лікування Сироїжки Сергія смт. Тиврів, зібрано пластикові кришечки для виготовлення протезу Ярославу Галію.
 
 7. Управлінська діяльність у навчальному закладі:
вивчення стану освітнього процесу
   У 2018-2019н.р. функціонування освітньої системи було спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами галузі Міністерства освіти і науки України, району, області.
Головним завданням та основними напрямами роботи школи у 2018-2019 н.р. були наступні:
виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;
пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку педагогів;
формування предметних компетентностей з метою їх належної підготовки до  державної підсумкової атестації
становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетенстності.
У 2018-2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків 
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.
В 2018- 2019 н.р.  відповідно графіка внутрішкільного контролю підлягало вивченню стан викладання предметів:
  1-4 класи  - математика – листопад 
                     я у світі, природознавство – березень 
  5-9  класи    образотворче мистецтво – листопад 
                     іноземна мова – січень  
                      історія – лютий  
 
   Стан викладання зазначених предметів та рівень навчальних досягнень учнів вважати задовільним.
  Двічі на навчальний рік здійснено контроль за рівнем читацької компетентності учнів початкової школи.
  На контролі дирекції закладу підготовка та проведення державної підсумкової атестації у 4 та 9 класах.  
Усі види контролю підлягати ґрунтовному вивченню, аналізу  та подальшому узагальненню наказами по школі.
    
динаміка змін навчальних досягнень учнів.
 
 Відповідно Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018року№1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979, наказу  Міністерства  освіти і науки України від 25.01. 2019 року №59 « Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених  листом МОН України  №1/9-196 від 27.03.2019 р. «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах середньої загальної освіти в 2018/2019 навчальному році», до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016          № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України», наказу по школі від 13.04.2019 року  «Про  проведення  державної підсумкової  тестації   та завершення  2018-2019 навчального року»,     від 02.05.2019 року «Про затвердження завдань державної підсумкової атестації  в 4 класі» у 4 класі з 14 по 16 травня 2019 року була проведена державна підсумкова атестація з таких предметів: математика, українська мова.
                    Результати ДПА у 4 класі:
п/п Навчальний предмет Кіль-кість учнів Скла-дали ДПА Ріень навчальних досягнень учнів
П % % С % Д % В %
1. Українська мова 6 6 0 0 0 2 33.2 3 49.8 1 16.6
2. Математика 6 6 0 0 0    0 0 4 83.6 1 16.6
 
 
Порівняно з результатами минулих років  якість знань з предметів, які складали учні, якісно змінилась:
  
п/п Навчальний предмет Навчальний рік
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1. Українська мова 79.1 % 60 % 91.66% 73 66.6
2. Українська мова (читання) 84.8% 73.3 % 100% - -
3. Математика 74.3%    60 %       75 %      85 70.8
   
     Погіршились   результати, порівняно з 2017-2018 н.р. з української мови на 6.4, з  літературного   з математики якісний показник  на 14.2%..
 
динаміка  професійної компетентності педагогічних працівників
    В 2018-2019 н.р. відповідно перспективного плану атестації проатестовано учителя трудового навчання та фізики Демкову Н.В. та присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».
8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:
форми та види роботи з батьками
 Протягом 2018-2019 навчального року проводилася дієва робота з батьками:
- один раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори;
- чотири рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори із запрошенням вчителів – предметників, медичної сестри, соціального працівника.
   Першочерговими завданнями роботи школи з батьками були
– пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної
грамотності батьків;
- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома; 
- упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».
  Робота з батьками спрямована  була на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Проведено загальношкільні батьківські збори, на яких розглядали питання щодо взаємодії школи та сім’ї у вихованні особистості, спільних дій сім’ї та школи в реалізації заходів національно-патріотичного виховання, професійного вибору старшокласників,попередження дитячого травматизму, охоплення харчуванням запобігання шкільного булінгу,  неформальних об’єднань молоді,  впливу сім’ї на середовище дитини, волонтерської діяльності, формування свідомого громадянина держави. 
   Традиційною формою роботи є класні батьківські збори, на яких розглянуто актуальні питання щодо виховання учнів.
 
форми взаємодії з різними установами, організаціями.
   Систематично фахівцем соціальної роботи Тиврівського РЦСССДМ Мусійчук О.П. проводиться профілактична робота з учнями основної школи щодо відвідування навчального закладу, вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин, насильства  у сім’ї, вчинення правопорушень та відповідальності за них. 
   Мусійчук О.П. надає педагогічному колективу  допомогу в організації освітнього процесу з дітьми із соціально незахищених категорій та дітей із сімей СЖО.  
       В навчальному закладі профілактичну роботу здійснюють працівники  районних служб, зокрема: капралом  поліції Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП   у Вінницькій області Садовнік Надією  Миколаївною  . На обліку  жодного учня навчального закладу у підрозділах поліції не поставлено. Реалізація  у навчальному закладі профілактичної програми «Школа і поліція»  спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та на формування  їхньої право свідомої поведінки, як у школі, так і поза нею. Поліцейські проводять  інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів, учителів щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі.
   З метою попередження травматизму, збереження життя і здоров’я учнів проведено зустріч із представниками Тиврівського РС Сторожук О.В. 
  З метою профорієнтації налагоджена співпраця з професійно-технічними закладами. Представники яких, під час зустрічей,  надали учням  9 класу вичерпну інформацію про умови вступу до Іллінецького державного аграрного коледжу,  професійно-технічного ліцею ім.. Малиновського м.Гнівань, Вінницького коледжу будівництва та архітектури.
   Частими гостями у освітньому закладі є представники органів місцевого самоврядування:  депутат районної ради Малюта Світлана Володимирівна, сільський голова Михайлова Наталія Володимирівна,  голова СФГ «Володимир» Малюта Володимир Данилович, завідуюча сільським 
клубом  Ружило Тетяна Миколаївна, сільський бібліотекар Токар Тетяна Петрівна.
  Співпрацюючи з  правлінням ВБФ «Серце до серця» учнівсько-педагогічний колектив здійснює волонтерську діяльність.